- - http://iaenp.lt -

DĖL DOKUMENTŲ SUDERINIMO (JPSA)

Posted By Informavimo specialistė On 2019/07/21 @ 21:42 In Официальная переписка | Comments Disabled

VĮ IAE JPSA

VĮ Ignalinos atominės elektrinės generaliniam direktoriui                 2019-06-26 Nr. 46-09

A. Kamienui

KOPIJA:

Energetikos viceministre L. Sabaitienei

VĮ IAE Valdybos pirmininkui R. Štiliniui

DĖL DOKUMENTŲ SUDERINIMO

Atsižvelgiant į Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Įmonė) Kolektyvinės sutarties šalių prisiimtus įsipareigojimus dėl ilgalaikių įmonės darbuotojų darbo užmokesčio augimo principų ir priemonių VĮ IAE Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė atsakingai pareiškia, kad sutinka pakeisti Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles Įmonės galiojančios Kolektyvinės sutarties DVSta-1465-1V3 4 str. nustatyta tvarka.

    VĮ IAE Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė taip pat sutinka suderinti pateiktą VĮ IAE darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimo tvarkos aprašą, su sąlyga toliau tęsti dialogą dėl JPSA atstovų dalyvavimo darbuotojų bazinio atlyginimo pagal veiklos vertinimo rezultatus peržiūrėjimo procedūroje.

Pagarbiai

VĮ IAE JPSA pirmininkas                        Vladimir Dranik

О СОГЛАСОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ

    Учитывая принятые сторонами коллективного договора ГП ИАЭС обязательства по долговременным принципам и мерам роста заработной платы работников предприятия, ОПП ИАЭС ответственно заявляет, что согласно внести изменения в Правила оплаты труда и поощрения работников Предприятия в установленном в ст. 4 Коллективного договора порядке.

    ОПП ИАЭС также согласно согласовать представленное описание порядка пересмотра базового оклада работников ГП ИАЭС, однако c условием продолжения дальнейшего диалога об участии представителей ОПП в процедуре изменений базовых окладов по результатам оценки деятельности.


Article printed from : http://iaenp.lt

URL to article: http://iaenp.lt/2019/07/21/del-dokumentu-suderinimo-jpsa/

Copyright © 2013 . All rights reserved.