- - http://iaenp.lt -

DĖL VĮ IAE DARBUOTOJŲ BAZINIO ATLYGINIMO PERŽIŪRĖJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (JPSA)

Posted By Informavimo specialistė On 2019/07/21 @ 21:55 In Официальная переписка | Comments Disabled

VĮ IAE JPSA

VĮ Ignalinos atominės elektrinės generaliniam direktoriui                 2019-07-05 Nr. 47-09

A. Kamienui

DĖL VĮ IAE DARBUOTOJŲ BAZINIO ATLYGINIMO PERŽIŪRĖJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (toliau – JPSA arba profsąjungos) 2019 m. birželio 28 d. suderino Jūsų pateiktą VĮ IAE darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), su sąlyga toliau tęsti dialogą dėl JPSA atstovų dalyvavimo darbuotojų bazinio atlyginimo pagal veiklos vertinimo rezultatus peržiūrėjimo procedūroje.

    Profsąjungos, siekdamos efektyvaus dialogo, atsižvelgiant į prieš tai buvusių darbinių susitikimų su įmonės vadovybės atstovais metu pasiektus susitarimus 2019-06-06 raštu Nr. 40-09 pateikė Įmonei savo pasiūlymus dėl JPSA atstovų dalyvavimo darbuotojų bazinio atlyginimo pagal veiklos vertinimo rezultatus peržiūrėjimo procedūroje.

    Deja, 2019-06-14 raštu Nr. ĮS-3393 (11.11) Įmonė informavo JPSA apie tai, kad į profsąjungų pasiūlymus neatsižvelgta. Pažymėtina tai, kad rašte nėra pateikti atsisakymo įtraukti JPSA pasiūlymus argumentai.

    Pažymėtina, kad 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-82 patvirtintos LR Vyriausybės programos (toliau – Vyriausybės programa) 203.8 p. įtvirtinta nuostata dėl socialinio dialogo stiprinimo, profesinių sąjungų pastangų atstovauti dirbančiųjų interesams rėmimo.

    Siekdami ne formaliai, bet realiai įgyvendinti tiek LR Darbo kodekso įtvirtintas nuostatas dėl socialinės partnerystės bei prisidėti prie LR Vyriausybės programoje įtvirtintos nuostatos dėl viešųjų finansų skaidrumo lygio padidinimo, žemiau pateikiame savo pasiūlymus dėl Aprašo.

  1. Papildyti Aprašo 8.4. punktą ir jį išdėstyti taip:

„8.4. Su įmonės bendro įmonės darbuotojų bazinio atlyginimo bendro peržiūrėjimo

fondo paskirstymu pagal 8.2 ir 8.3 punktus (metams/mėnesiui) supažindina JPSA ir teikia įmonės administracijos vadovybei pritarimui“.

2. Papildyti Aprašą punktu 8.5. ir jį išdėstyti taip:

„8.5. Įmonės administracijos vadovybė, įvertinus JPSA pasiūlymus, protokoliniu

sprendimu patvirtina įmonės darbuotojų bazinio atlyginimo bendro peržiūrėjimo fondo paskirstymą“.

3. Papildyti Aprašo 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14. Su Įmonės darbuotojų bazinio atlyginimo kėlimo lentele supažindinama JPSA ir ji

teikiama administracijos vadovybei“.

4. Pakeisti Aprašo III skyriau 17 punktu ir jį išdėstyti taip:

„17. Patvirtinus generalinio direktoriaus įsakymu Įmonės darbuotojų naujus bazinius

atlyginimus, ne vėliau kaip iki Ш ketvirčio pabaigos. organizuojamas pasitarimas dalyvaujant JPSA atstovams, siekiant išanalizuoti ir įvertinti įmonės darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimo fondo po metinio veiklos vertinimo lėšų paskirstymo efektyvumą bei tikslingumą“.

Pagarbiai

VĮ IAE JPSA pirmininkas  Vladimir Dranik


Article printed from : http://iaenp.lt

URL to article: http://iaenp.lt/2019/07/21/del-vi-iae-darbuotoju-bazinio-atlyginimo-perziurejimo-tvarkos-apraso-pakeitimo-jpsa/

Copyright © 2013 . All rights reserved.