Печать Печать

DĖL PAPILOMOS INFORMACIJOS KONSULTACINIAM POSĖDŽIUI

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

JUNGTINĖ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBĖ

VĮ IAE generaliniam direktoriui                  2017-02-17 Nr. 27-09

D. Janulevičiui

KOPIJA:

VĮ IAE Korporatyvinių reikalų ir administravimo departamento direktoriui

T. Liukaičiui

DĖL PAPILOMOS INFORMACIJOS KONSULTACINIAM POSĖDŽIUI

Atsižvelgiant į 2017-02-13 vykusio informacinio konsultacijų posėdžio metu pasiektus susitarimus, prašome kuo skubiau pateikti VĮ IAE JPSA žemiau nurodytą informaciją:

  1. 2015-04-21 CPVA raštu Nr. ĮG-3321 įpareigojo įmonę atlikti visų nepagrindinių veiklų iki 2015 metų pabaigos.

            2016 m. sausio 18 d. IAE generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VĮs-19 patvirtintas tik bendras įmonės eksploatacijos nutraukimo veiklos rūšių sąrašas.

            Prašome pateikti įmonės patvritintą atitinkamai paskirstytą vykdomų pagrindinių ir nepgridindinių veiklų sąrašą.

  1. Prašome pateikti VĮ IAE vykdomų veiklų, kurių atžvilgiu dėl jų pobūdžio (radiacinės saugos reikalavimai, kiti rizikos faktoriai dėl įmonės vykdomo projekto specifikos) sąrašą negali būti atlikta “Daryti-ar-pirkti” analizę.
  2. Prašome pateikti išsamią informaciją dėl rizikų įvertinimo atliekant “Daryti-ar-pirkti” analizę bei kas atliko šiuos įvertinimus.
  3. Siūlome kreiptis į nepriklausomas bei atsakingas institucijas (VATESI) su prašymu atlikti rizikų įvertinimą “Daryti-ar-pirkti” analizės kontekste.
  4. Atsižvelgint į 2017-02-13 vykusio informacinio konsultacijų posėdžio metu pasiektus susitarimus, prašome iki konsultacinio konsultacijų posėdžio pateikti 2017-02-13 posėdžio protokolą.
  5. Atstižvelgiant į tai, kad informacinio konsultacijų posėdžio metu nebuvo gauta išsamių atsakymų bei nepateikta informaciją, reikiama vadovaujantis galiojančio LR DK 47 str. 7 d. nustatytai normai, kad konsltacijomis turi būti siekiama priimti abi dvi pusės tenkinančio sprendimo, siūlome tinkamai įgyvendinant anksčiau minėtą įstatymo normą, konsultacinį posėdį organizuoti vasario 24 d.

 VĮ IAE JPSA pirmininkas                                       Vladimir Dranik

Запись опубликована в рубрике Официальная переписка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.