Печать Печать

VĮ IAE NP ATASKAITINĖS RINKIMINĖS KONFERENCIJOS REZOLIUCIJA

Rezoliucijos, priimtos VĮ IAE NP Konferencijoje 2017 m. balandžio 28 d., tekstas:

Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui

S. Skverneliui

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

DARBUOTOJŲ NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGOS

ATASKAITINĖS RINKIMINĖS KONFERENCIJOS

REZOLIUCIJA

 2017 m. balandžio 28 d.

Visaginas

 Konferencijos dalyviai, apsvarstę Lietuvos strateginio objekto valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų padėtį, darbo santykius, darbo apmokėjimą,

p a r e i š k i a:

— Mums kelią nerimą bei nuostabą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos reikalavimas pagal 2017 m. sausio 20 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-23 patvirtintą VĮ IAE veiklos strategiją 20 proc. sumažinti VĮ IAE darbo užmokesčio fondą, nors IAE eksploatacijos nutraukimo darbai, jų sudėtingumas bei užterštumo kiekiai artimiausiu metu tik didės.

— Ignalinos AE darbuotojų personalo darbo užmokesčio, kurį Europos Sąjunga skiria saugiam Ignalinos AE uždarymui, augimo perspektyvos nebuvimas, jis paskirstomas nepakankamai skaidriai ir teisingai, o tai kelia įtampą ir nepateisina daugumos VĮ Ignalinos AE darbuotojų lūkesčių. Tai vyksta, kylant komunalinių paslaugų, elektros, pagrindinių maisto produktų kainoms, blogėjant VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir regiono gyventojų pragyvenimo lygiui.

— Planuojami ilgalaikiai VĮ Ignalinos AE pertvarkymo procesai, dėl kurių nemažą dalį įmonės darbuotojų – Ignalinos AE regiono gyventojų – planuojama atleisti, pasamdžius tam tikrų įmonės darbų vykdymui išorines organizacijas, mokančias savo darbuotojams beveik minimalius atlyginimus (pagal CPVA reikalavimą ,,Daryti arba pirkti”analizės metodikos įgyvendinimo būdas), gali sukelti socialinę įtampą regione bei yra neatsakingi socialiniu atžvilgiu, nes užimtumo problema Ignalinos AE regione susijusi ne tik su įmonės darbuotojais, bet ir su jų šeimų nariais. Masinių atleidimų grėsmė turi įtakos regiono gyventojams, kelia jų šeimose nerimą, neviltį ir nesaugumo jausmą dėl rytojaus. Be to, VĮ IAE nemaža dalimi papildo mūsų regiono biudžetą.

Konferencijos dalyviai r a g i n a :

  1. Pavesti LR energetikos ministerijai sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamą darbo grupę, įtraukiant VĮ Ignalinos AE Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atstovus, VĮ Ignalinos AE darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimui, siekiant teisingo darbo apmokėjimo darbuotojams, tiesiogiai vykdantiems Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus, bei Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos IAE darbo užmokesčio fondo sumažinimo 20 procentų reikalavimo pagrįstumui, atsižvelgiant į įmonės vykdomą darbų planą.
  2. Pavesti LR energetikos ministerijai sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamą darbo grupę, įtraukiant VĮ Ignalinos AE Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atstovus ,,Daryti arba pirkti” analizės (pagal CPVA reikalavimą) įmonėje metodikos tobulinimui.
  3. Įgyvendinant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, maksimaliai panaudoti įmonės darbuotojus (nepasitelkiant papildomos darbo jėgos), juos apmokant ir perkvalifikuojant IAE mokymo poskyryje.

VĮ IAE Nepriklausomos profsąjungos pirmininkas  Vladimir Dranik

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.