Печать Печать

DĖL VĮ IAE DARBUOTOJŲ BAZINIŲ ATLYGINIMŲ PADIDINIMO PAGAL METINIO VEIKLOS VERTINIMO REZULTATUS

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
JUNGTINĖ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBĖ

VĮ IAE Valdybos nariams:                                                                2017-08-17 Nr. _____ -09
Energetikos ministerijos kanclerei
Agnei Amelijai Kairytei,
Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjo pavaduotojai
Patricijai Ceiko,
Nepriklausomam nariui
Artūrui Vilimui,
Nepriklausomam nariui
Andriui Bendikui,
VĮ IAE generaliniam direktoriui
Dariui Janulevičiui

DĖL VĮ IAE DARBUOTOJŲ BAZINIŲ ATLYGINIMŲ PADIDINIMO PAGAL METINIO VEIKLOS VERTINIMO REZULTATUS

VĮ IAE darbuotojų darbo užmokesčio taisyklių 16.2 papunktyje numatyta, kad darbuotojo bazinis atlyginimas gali būti peržiūrimas vieną kartą per kalendorinius metus, įvertinus darbuotojo veiklą metinio veiklos vertinimo metu.
Šios dienos duomenimis, visų įmonės kolektyvo darbuotojų pastangomis pasiektas labai svarbus elektrinės eksploatavimo nutraukimo etapas – 2-ojo bloko reaktoriaus kuro iškrovimas atnaujintas visu pusmečiu anksčiau, po to, kai buvo sėkmingai pradėtas B1 komplekso eksploatavimas. Šiuo metu pasiektas iškrovimo greitis – 25-27 panaudotos šilumą išskiriančios rinklės per savaitę.
Sėkmingai vykdomi įmonėje ir kiti projektai – B2,3,4 ir kiti.
Visa tai pasiekiama visų įmonės darbuotojų pastangomis.
Akivaizdu, kad kiekvienas tarpinis pasiekimas yra kertinis momentas visame eksploatavimo nutraukimo procese.
Tam, kad būtų sėkmingai pasiekti visi kolektyvui nustatyti tikslai, turi darniai, tiksliai ir laiku dirbti visi įmonės padaliniai.
Pažymėtina, kad 2017-06-16 pakeitus Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų skatinimo schemos parengimo tvarkos aprašą, įmonės nuosavomis lėšomis buvo papildomai paskatinti įmonės darbuotojai, kurie prisidėjo prie įmonės vykdomų projektų: „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir saugojimo kompleksas“; „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla“. Trumpalaikio skatinimo schema taip pat taikoma darbuotojams, atliekantiems išmontavimo veiklą.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal VĮ IAE vadovybės pateiktą informaciją 2017 metų įmonės darbuotojų darbo užmokesčio fonde trūksta lėšų darbuotojų bazinių atlyginimų peržiūrėjimui, siūlome išimties tvarka peržiūrėti darbuotojų, kuriems nebuvo šiais metais pritaikyta trumpalaikio skatinimo schema, bazinius atlyginimus pagal atliktą darbuotojų metinį veiklos įvertinimą, tam skiriant įmonės nuosavas lėšas.

VĮ IAE Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkas Vladimir Dranik

Запись опубликована в рубрике Официальная переписка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.