Печать Печать

DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NEPASIRAŠYTI NEAIŠKIŲ, JAM NENAUDINŲ ARBA NESUPRANTAMŲ DOKUMENTŲ

Darbuotojo ar bet kokio kito fizinio subjekto parašas visada yra jo laisvos valios sugeneruotas sprendimas. Jeigu tokios valios nėra, Jūs neprivalote dėti savo parašo, net jeigu iš jūsų to reikalaujantis asmuo tvirtina priešingai.

Net tais atvejais, kai kažką pasirašyti Jus įpareigoja įstatymas ar kitas teisės aktas, Jūs vis tiek neprivalote pasirašyti. Čia logika labai paprasta. Yra žymiau daugiau galimybių nukentėti padėjus savo parašą ten, kur nereikėjo, negu nepadėjus jo ten, kur reikia.
Tačiau būna tokių situacijų, kai be Jūsų parašo Jūsų norimas susitarimas neįvyks. Bet tokiais atvejais būtent Jūs planuojate, kad tokį susitarimą sudarysite ar pakeisite (pavyzdžiui, darbo sutarties sąlygas). Tokiais atvejais Jūs būnate tam pasirengęs, pasitaręs su tais, kuo pasitikite, ar tai su bendradarbiais, ar su profesine sąjunga.
Kalbant apie darbo sutarties, reikėtų akcentuoti, kad darbdavys šioje vietoje nėra pagrindinis ir pats patikimiausias, ginant Jūsų teises, informacijos šaltinis. Jau vien dėl to, kad sudarant darbo sutartį, Jums yra nemaža dalimi primetami būtent darbdavio interesai, jo diktuojamos sąlygos. Lygiai taip pat ir inicijuojant darbo sutarties pakeitimus dažniausiai darbdavys rūpinasi visų pirma savo gerove ar patogumais. Deja, dažnai ir darbuotojo sąskaita.
Darbo sutarties pakeitimų terminai ir tvarka reglamentuojami tiek Darbo kodeksu, tiek kolektyvine sutartimi. Iš Jūsų negali būti reikalaujama pasirašyti čia ir dabar . Visada suteikiamas laikas pagalvoti. Būtent per tą laiką geriau pasitarti su tuo, kuo pasitikite. Dėl darbo sutarties geriausiai yra pasitarti su profesine sąjunga. Kadangi darbdavio atstovo konsultaciją Jūs ir taip gausite. O gi keli informacijos šaltiniai prieš priimant sprendimą visada geriau.
Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pasitaiko nemažai situacijų, kai Jūsų parašas tiesiog nėra būtinas. Ir vėl gi kalbant apie darbo sutartį, Jums beveik niekada neverta pasirašyti jokių darbdavio pateiktų dokumentų, jei tai sąlygoja Jūsų darbo sąlygų bloginimo, Jūsų darbo sutarties nutraukimo, Jums darbdavio primetamo neva „Jūsų prašymo“ nutraukti darbo sutartį, prašymo skirti Jums prastovą, nušalinti nuo darbo ir panašiai.
Žinoma, jeigu vienintelis darbo sutarties pakeitimas, kuris Jums siūlomas, yra Jūsų algos padidėjimas, reikėtų apsvarstyti teigiama linkme. Tačiau ir tokioj situacijoj, kaip ir visais kitais atvejais, Jūsų apsisprendimą pasirašyti turi lemti Jūsų įsitikinimas, kad Jums tai naudinga, o ne tai, kad reikia darbdaviui.
Svarbiausia taisyklėJūs niekada ir nieko neprivalote pasirašyti. Bet tai galite padaryti, jei tai tikrai Jūsų valia. Nepasirašykite nepasitarus prieš tai su subjektu, kuriuo pasitikite, dokumento, kuris Jums atrodo nenaudingas, neaiškus ar nesuprantamas. VISADA GERIAU PASITARKITE.
Daugumą dokumentų projektų galima pakoreguoti, kad jie būtų naudingi ir priimtini abiem šalims. Tam tikras klaidas galima taisyti išbraukiant, pakeičiant ar papildant ranka visuose dokumento egzemplioriuose. Prie taisymų turi pasirašyti visos dokumento šalys ir nurodyti, pavyzdžiui „pataisymai tikri“. Ir tai turi juridinę galią.
TERMINAS APSISPRĘSTI. Jeigu siūlomas pasirašyti dokumentas Jums kelia Jūs nesate tikras, ar norite jį pasirašyti, pasiimkite protingą terminą/laiką pagalvoti. Darbdaviui visada galite pasakyti, kad tarsitės, pavyzdžiui, su sutuoktiniu, mama, banku dėl paskolos suteikimo galimybės ar pan. O į tiesų tarkitės ne tik su jais, bet ir su profsąjunga, tačiau sakyti to nereikėtų – bus mažiau neigiamų emocijų iš darbdavio pusės.
Dažniausiai bet kuri situacija gali palaukti, kol Jūs apsispręsite. Darbdavio įkalbinėjimai ar bet koks kitoks spaudimas savaime nėra ypatingos skubos reikalas. Atvirkščiai, tai turėtų būti perspėjimas Jums apie būtinumą pagalvoti ir tik pasitarus su tais, kuriais pasitikite ar surinkus daugiau informacijos iš skirtingų šaltinių, pagalvoti ir ramiai apsispręsti, ar pasirašyti, ar ne.
Be to, sudėtingų ir svarbių dokumentų pasirašymą tik IŠ ANKSTO suderinus su Jumis reikalauja paprasčiausia tarnybinė etika ir pagarba Jums.
Net jeigu dokumento projektas su Jumis yra iš anksto suderintas, vis tiek prieš pasirašant atidžiai neskubėdamas jį perskaitykite. Deja, pasitaiko atvejų, kai dėl įvairių priežasčių pasirašomas dokumentas skiriasi nuo suderinto projekto. Ne visi žmonės atidžiai ir skrupulingai perskaito.
Jūsų pasirašomame dokumente neturi likti neužpildytų grafų, per didelių tuščių tarpų. Jeigu kita šalis nesutinka pašalinti tokių trūkumų, rekomenduotina tokio dokumento nepasirašyti arba bent prieš pasirašant išbraukti tuščias grafas ir tarpus (pavyzdžiui, perbraukti „Z“ raide).
Tuo atveju, jei, pavyzdžiui, dėl specifinių aplinkybių dokumento nepasirašymas galėtų sukelti Jums nepalankias pasekmes, tuomet pasistenkite konkretizuoti savo parašo reikšmę. Pavyzdžiui, jei darbdavys Jums teigia, kad Jums reikia pasirašyti tik dėl to, kad susipažinote su dokumentu, galite prieš parašą įrašyti žodį „susipažinau“, o atskirais atvejais ir „nesutinku“.
Visuomet rekomenduotina prie parašo nurodyti ir būtent pasirašymo datą.
Kai dokumentą sudaro keli puslapiai, jis turi būti sunumeruotas. Jeigu kita šalis nesutinka Jums prašant sunumeruoti – galite sunumeruoti pats ranka surašydamas puslapių numerius eilės tvarka.
Bent vienas pasirašyto dokumento egzempliorius turi atitekti Jums.
Prieš pasirašant gaukite ir visus pasirašomo dokumento priedus (jei tokie nurodomi dokumente). Nepasirašykite, kad kurį nors gavote, kol realiai jo negavote.
Branginkite savo parašą ir gerbkite save! Jūs esate pagrindinis darbdavio turtas! O profsąjunga visada šalia, kai reikia Jus apginti ar palaikyti.
VĮ IAE Nepriklausomos profsąjungos pirmininkė
Ilona Nekrošienė
Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.