Печать Печать

PRIMINIMAS DARBUOTOJAMS KARANTINO METU

Nors dar pirmos pandemijos bangos metu paskelbus šalyje karantiną, buvo nemažai informacijos ir įvairių institucijų išaiškinimo dėl darbo santykių, klausimų darbuotojams dėl teisių darbe iškyla ir toliau.
Todėl dar kartą norėtume priminti apie pagrindines taisykles, kurias reikėtų žinoti ekstremalios situacijos metu.
— Visi susitarimai – tik raštu. Žodiniai neturi jokios juridinės galios.
— Jokių darbdavio pateiktų raštų čia pat ir dabar pasirašyti nepatartina. Darbuotojui turi būti pateikti visi dokumentai, reikalingus apsispręsti, ir suteikta laiko su jais susipažinti.
— Neturint noro išeiti iš darbo, patartina ne rašyti prašymo išeiti iš darbo savo noru. O vis dėlto parašius, darbuotojas turi teisę atšaukti jį per 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos.
— Darbdavys neturi teisės nei versti išeiti atostogų, nei riboti teisių į jas.
— Patartina nepasiduoti darbdavio spaudimui ir nerašyti prašymo išeiti nemokamų atostogų. Netenkama ne tik darbo užmokesčio, bet ir socialinių garantijų. Toks spaudimas neleistinas, patartina nedelsiant informuoti savo profsąjungą arba darbo inspekciją.
— Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
— Darbdavys neturi teisės sumažinti darbuotojui darbo užmokestį paliekant tą patį darbo krūvį.
— Organizuojant darbą nuotoliniu būdu darbdavys privalo suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones.
— Dirbant nuotoliniu būdu darbo ir poilsio režimas turi būti išlaikomas toks pats, kaip ir dirbant įprastu būdu. Jeigu darbo sutartyje numatyta 8 val. darbo diena, tiek pat dirbama ir iš namų.
— Dėl viršvalandinio darbo reikalingas darbuotojo sutikimas raštu. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip 1,5, už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta grafike, ar naktį – 2, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.
— Jei darbdavys nemoka atlyginimo du ar daugiau mėnesių, darbuotojas gali neiti į darbą (iki 3 mėn.), jei prieš 3 darbo dienas raštu įspėja darbdavį laikinai stabdantis darbo sutarties vykdymą (nurodant nuo kada, kuriam laikui ir dėl kokių priežasčių).
— Karantinas negali būti teisėtu pagrindu atleisti iš darbo per išbandymo terminą. Taip pat negalima nutraukti darbo sutarties vien dėl to, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami nepateikiant objektyvių ir pagrįstų motyvų raštu.
— Patiriant psichologinį smurtą darbe, reikėtų rinkti su tuo susijusius įrodymus: el. laiškus, žinutes, dokumentus ir pan.
— Darbuotojui turint nedarbingumo pažymėjimą, darbdavys negali jo versti dirbti nei iš namų, nei juo labiau – darbo vietoje.
— Neteisėtu atleidimo iš darbo atveju į darbo ginčų komisiją reikia kreiptis per mėnesį, kitais darbuotojo teisių pažeidimo atvejais – per tris mėn. nuo sužinojimo fakto.
— Darbuotojas – profesinės sąjungos narys turi teisę ne tik į jo interesų atstovavimą ir gynimą.
VĮ IAE Nepriklausomos profsąjungos pirmininkė
Ilona Nekrošienė
Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.