Печать Печать

IAE KOLEKTYVINĖ SUTARTIS. PROFSĄJUNGA PASIŪLĖ PRATĘSTI METAMS

IAE Nepriklausoma profsąjunga pateikė IAE oficialų pasiūlymą iki 2023 m. pabaigos pratęsti esamos įmonės kolektyvinės sutarties galiojimą.

Įmonės kolektyvinė sutartis buvo sudaryta 2019 metais IAE Junginės profesinių sąjungų atstovybės, kurią tuomet subūrė trys įmonės profsąjungos.

Nustojus IAE veikti dviem profsąjungoms: „Solidarumas“ ir „ Darbininkų sąjunga“ (2021 m. pradžioje ir 2022 m. birželio mėn.), jų nariai papildė Nepriklausomos profsąjungos gretas. Ir šiai dienai elektrinės darbuotojų interesus atstovauja Nepriklausoma profsąjunga.

Galiojančioje Kolektyvinėje sutartyje numatyta galimybė ją pratęsti metams (ne daugiau kaip du kartus). Mūsų profsąjunga tai laiko logiška, vis dar įgyvendinamos organizacinės struktūros sąlygomis, taip pat atsižvelgiant į tai, kad planuojamus darbo apmokėjimo sistemos pakeitimus (rėžiai, atlyginimų dydžiai, fiksuoto priedo ir kt.) numatoma įdiegti ne anksčiau 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Be to, IAE valdyba skyrė lėšas Kolektyvinės sutarties vykdymui 2023 m. (materialinė pašalpa ir kt.).

Mes taip pat laikome, kad socialinio dialogo lygio realus rodiklis yra  būtent Kolektyvinės sutarties buvimas įmonėje. Tai ne vieną kartą pažymėjo elektrinę kuruojantys EK atstovai. Tai savotiška įmonės vizitinė kortelė.

Būtent socialinės garantijos, kurių pasiekta derybų būdu, realiai atspindi darbuotojų poreikius ir gali būti realiai vykdomi.

Nepriklausoma profsąjunga taip pat svarbiu veiksniu laiko tai, kad darbo apmokėjimo sistema yra neatsiejama Kolektyvinės sutarties dalis (LR DK 140  str.). Žinoma, pakeitimai darbo rinkoje, ekonominė situacija diktuoja ir tam tikrus pakeitimus. Tačiau keisti tai ne reiškia griauti.

Mūsų profsąjunga visuomet laikėsi pozicijos dėl susitarimų, konsensuso bei kompromiso siekimo vardan darbuotojų ir dėl elektrinės veiklos gerinimo, mums visiems iškeltų užduočių įvykdymo.

Tam būtina turėti galimybę, kad nuolat vyktų socialinis dialogas kolektyvinės sutarties pavidalu. Nereikėtų bijoti diskusijų ir profsąjungos kaip darbuotojų atstovų  pasiūlymų. Juk būtent profesinės sąjungos yra ta siejama grandis tarp darbuotojų ir darbdaviu, Lietuvos ir ES valstybinių institucijų.

Mes dėkingi visiems darbuotojams, kurie palaiko mūsų profsąjungą. Mes sugebame realiai veikti, kol yra Jūsų palaikymas ir pasitikėjimas. Ir šiuo sudėtingu laikotarpiu mes prašome palaikyti Nepriklausomą profsąjungą savo aktyviu dalyvavimu, įstojimu į mūsų gretas! Kuo mūsų daugiau, kuo aktyvesnė mūsų pozicija,  tuo daugiau mes turime galimybių susitarti dėl palankesnių darbo sąlygų mūsų darbuotojams!

Pagarbiai

VĮ IAE Nepriklausomos profsąjungos pirmininkė Ilona Nekrošienė

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.