Печать Печать

NEPRIKLAUSOMA PROFSĄJUNGA. AR PRASIDĖJO KOLEKTYVINĖS DERYBOS?

Gerbiami IAE drbuotojai!

IAE nepriklausoma profsąjunga visada siekė ir siekia darbuotojų atstovavimo būtent per Kolektyvinę sutartį.

Tai dokumentas, kuriame bendru susitarimu galima įtvirtinti papildomas socialines garantijas visiems darbuotojams, atskiras garantijas profsąjungos nariams.

 

 

Be to, įtvirtinti vidines procedūras, kurios palengvintų darbdavio administracinę naštą. Viskas kartu užtikrina sėkmingą įmonės veiklą bei stabilią aplinką, saugumą kolektyvuose. Ir kas svarbu įmonės reputacijai, daugiausia dėl galiojančios kolektyvinės sutarties, iki pat praeitų metų IAE valstybės institucijų ir EK buvo aukštai vertinama, kaip socialiai orientuota įmonė.

IAE nepriklausoma profsąjunga, be abejo, palankiai vertina darbdavio deklaruojamą poziciją dėl ketinimo pradėti derybas dėl naujos kolektyvinės sutarties.

Mes taip pat palankiai vertiname įmonės ketinimą spręsti darbo apmokėjimo sistemos klausimą per kolektyvinę sutartį. Kolektyvui tai labai reikšminga ir tiesiogiai įtakoja personalo įsitraukimą bei motyvaciją, o dėl to ir sėkmingą atominės užduočių atlikimą.

Be to, bet koks priimtas bendru susitarimu sprendimas turi didesnį svorį ir pasitikėjimą, negu bet koks administracinis sprendimas dėl socialinių ir kitų garantijų, kuris gali būti panaikintas tokiu pat administraciniu «vienu plunksnos brukštelėjimu».

Neatsitiktinai teisės srityje yra savoka, kad bet koks sprendimas, net ir priimtas kvalifikuota balsų dauguma (o ką jau kalbėti apie administracinius sprendimus), iš esmės yra diktatas. Darbdavio ir profsąjungų sutarimas užtikrina darbuotojams stabilumo ir saugumo jausmą.

Šalys susitarė pagal LR darbo kodekso 188 str. dėl pirmo šalių susitikimo. Tačiau reikia pažymėti, kad tai dar nėra derybų pradžia. Tam, kad derybos neužtruktų ir galima būtu maksimaliai efektyviai panaudoti laiką bei derybinius išteklius, Nepriklausoma profsąjunga pateikė darbdaviui attitinkamo šalių susitarimo projektą.

Nepriklausoma profsąjunga kaip ir anksčiau savo pagrindine užduotimi laiko būtinūmą principingai atstovauti darbuotojų interesus, ginti profsąjungos narių interesus.

Todėl suvokdami savo atsakomybę žmonėms, mes laikomės lanksčios ir konstruktyvios pozicijos.

Nepriklausoma profsąjunga taip pat tikisi, kad darbdavio ketinimai pradėti derybas dėl naujos kolektyvinės sutarties iš tikrųjų yra realūs ir nuoširdūs. Tik tokiu atveju derybų procesas bus sėkmingas ir konstruktyvus.

IAE nepriklausomos profsąjungos pirmininkė Ilona Nekrošienė

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.