Печать Печать

IAE PERTVARKYNMAS Į UAB. KAS LAUKIA DARBUOTOJŲ?

DARBDAVYS PRADĖJO NETEISĖTĄ DARBO TARYBOS ĮKŪRIMO PROCEDŪRĄ

 Gerbiami IAE darbuotojai!

Pastaruoju metu gauname ypatingai daug klausimų dėl įmonės planuojamo pertvarkymo iš Valstybės įmonės į UAB. Ir kokie padariniai laukia darbuotojus.

2022 m. rugpjūčio 24 d. LR Vyriausybė savo posėdyje, iš esmės, pritarė valstybės įmonių pertvarkymo planui iki 2024 metų pabaigos. IAE šiame sąraše, žinoma, išsiskiria ir yra paskutinė. Šiandien, pagal atskirą Vyriausybės nutarimą, IAE gali būti išimtinai tik valstybės įmone.

Pagrindinis bet kokio UAB tikslas – tai pelnas. IAE tikslas — saugus ir efektyvus unikalaus projekto įgyvendinimas – IAE eksploatavimo RBMK-1500 tipo reaktoriaus saugus ir efektyvus nutraukimas.

Pagal radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą IAE užtikrina saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

Šios įmonės strateginės užduotys įvykdomos tik pakankamo kvalifikuoto ir patyrusio personalo skaičiau sąlygomis, esant darbuotojų motyvavimui ir paskatinimui. Ar ši užduotis išspręsta šiai dienai? Kaip tai įtakos įmonės statuso pakeitimas?

Nepriklausoma profsąjunga šiuos klausimus kelia socialinių, ekonominių ir teisinių pasekmių darbuotojams kontekste.

Nuo sausio 1 d. nustojus galioti IAE kolektyvinei sutarčiai, mes manome, kad IAE, kaip socialiai orientuotos įmonės statuso, darbuotojų įsitraukimo siekianti įmonė, padarė didelę žalą savo reputacijai ir nubraukė dešimtmečiais puoselėtą socialinio dialogo darbą. Manome, tai būtina atstatyti siekiant įmonės tvarios veiklos ir stabilaus klimato darbuotojų tarpe.

Profsąjunga mano, kad tai įmanoma. Naujos kolektyvinės sutarties pasirašymu ir darbuotojų atstovavimo šiame dokumente įtvirtinimu.

Šiai dienai darbuotojų socialinių garantijų sąrašas yra patvirtintas IAE generalinio direktoriaus įsakymu.

Profsąjunga prisilaiko pozicijos, kad įsakymu įtvirtintos toli gražu ne visos socialinės garantijos darbuotojams. Visų pirma, darbuotojai neteko labai svarbios garantijos – atstovavimo per nuo darbdavio nepriklausomą organą – profesinę sąjungą.

Atitinkamai, tiek socialines garantijas, tiek kitus vidinius dokumentus (pvz., dėl darbo sąlygų nustatymo, darbo organizavimo ir kt.) darbdavys gali pakeisti be jokio profsąjungos kaip darbuotojo atstovo dalyvavimo.

Ir tai kelia pagrįstus nuogąstavimus pasekmių mūsų darbuotojams kontekste.

Pateiksime vieną pavyzdį. Vadovaujantis LR DK 51 str. 5 d. darbdavys privalo ne vėliau kaip prieš 10  darbo  dienų argumentuotai pranešti darbuotojui apie numatomus pakeitimus dėl IAE juridinio statuso. Ir jeigu darbuotojas per 5 darbo dienas pareikš, kad nesutinka toliau tęsti darbo santykius, darbdavys turi jį atleisti LR DK 57 str. pagrindu išmokant išeitines išmokas. Be to, dar labiau  didėja rizika netekti patyrusių ir kvalifikuotų darbuotojų.

Primename, kad iki 2023 metų pabaigos darbuotojams tokiu atveju maksimalus išeitinių išmokų dydis sudaro iki 7 vidutinių darbo užmokesčių. Tačiau, ar ši garantija bus išsaugota iki 2024 metų pabaigos, didžiąja dalimi priklausys nuo prasidėjusių kolektyvinių derybų sėkmės.

Profsąjungos derybinės grupės sėkmė, savo ruožtu, tiesiogiai priklauso nuo darbuotojų kolektyvo palaikymo.

Nepaisant to, kad šiai dienai Nepriklausoma profsąjunga jungia daugiau nei 33 proc. darbuotojų, ir mes pagal LR DK 169 str. 3 d. vykdome darbo tarybos funkciją, darbdavys pradėjo neteisėtą ir darbuotojus klaidinančią darbo tarybos sudarymo procedūrą. Šio organo  sudarymo atveju, mūsų nuomone, darbuotojai neteks savo nepriklausomo  atstovavimo.

Nepriklausoma profsąjunga nedelsiant reaguos ir kreipsis į atitinkamas valstybės institucijas. Mes taip pat laikome tokius darbdavio veiksmus nepriimtinais prasidėjusių kolektyvinių derybų kontekste.

Mūsų darbo sėkmė, teisingas darbo užmokesčio fondo paskirstymas, socialinių garantijų įtvirtinimas. Visa tai tiesiogiai priklauso nuo Jūsų palaikymo.

Todėl būtent šiandien kaip niekad prašome Jūsų palaikymo įstojant į Nepriklausomą profsąjungą ir, žinoma, pasiūlymų tobulinant mūsų darbą.

Įstojimo į profesinę sąjungą blankas, visa aktuali informacija www.iaenp.lt

Tel. 2-83-10, +370 656 99491

VĮ IAE NP Taryba

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.