Печать Печать

NEPRIKLAUSOMA PROFSĄJUNGA. KASMETINIS IS DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAS. DARBO UŽMOKESTIS

Praeitą savaitę įvyko kasmetinis IAE Išmontavimo skyriaus (IS) darbuotojų susirinkimas.

Primename, kad galiojančioje iki gruodžio 31 d. įmonės Kolektyvinėje sutartyje kaip socialinė darbuotojų atstovavimo garantija buvo įtvirtintas punktas dėl profsąjungos atstovų dalyvavimo kasmetiniuose padalinių susirinkimuose.

Kadangi iki 2023 m. pabaigos socialinės garantijos darbuotojams pilna apimtimi yra išsaugotos, Nepriklausomos profsąjungos atstovas dalyvavo IS susirinkime.

Buvo apibendrinti 2022 m., papasakota apie planus iki 2025 m. Praeitais metais kolektyvo pastangomis išmontavimo darbų planas buvo pilnai įvykdytas.

Nuo šių metų ir iki 2025 m. suplanuotas itin reikšmingas išmontavimo darbų apimties padidėjimas. Tam, žinoma, reikės pakankamai darbuotojų.

Labiausiai  IS darbuotojams rūpėjo klausimai, susiję su darbo užmokesčio lygiu. Išsakytos nuomonės, kad esamas darbo užmokesčio lygis darbuotojų nemotyvuoja: kaip bazinis atlyginimas, taip ir fiksuotas priedas už «kenksmingumą».

Darbo užmokesčio fondas 2023 m. yra patvirtintas. Kaip mes jau pasakojome anksčiau, Nepriklausoma profsąjunga dar 2022 m. rugsėjo mėn. pateikė savo pasiūlymus dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo. Dabar mes laukiame atsakymo i mūsų raštą, kiek buvo atsižvelgta į mūsų pasiūlymus.

Primename, kad praeitais metais tik po mūsų kreipimosi į Europos komisiją, vis dėlto pavyko pasiekti darbo užmokesčio fondo padidinimo. Nepriklausoma profsąjunga ir toliau laikosi bendradarbiavimo, bendrų sprendimo paieškos pozicijos.

Mes taip pat manome, kad EK finansuojamų projektų įvykdymas tiesiogiai priklauso nuo socialinio dialogo, personalo stabilumo ir motyvacijos.

Pagal DK 140 str. darbo apmokėjimo sistema yra Kolektyvinės sutarties, dėl kurios dabar vyksta derybos, dalis. Jei 1/3 visų darbuotojų yra profsąjungos nariai, darbo apmokėjimo sistema turi būti suderinta su profsąjunga, nurodant lygius, indeksavimo tvarką ir t.t.

Mes įsitikinę: visi IAE darbuotojai yra suinteresuoti, kad įmoės  kolektyvinėje sutartyje būtų įtvirtintos tinkamos darbo apmokėijomo sąlygos, kitos socialinės garantijos.

Todėl narystės profsąjungoje klausimas išlieka aktualus. Palaikant Nepriklausomą profsąjungą šiandien, Jus sustiprinate savo pozicijas keleriems metams.

Iš savo pusės mes garantuojame, kad derybų metu mes busime principingi ir konstuktyvus, ginant IAE darbuotojų interesus.

Nepriklausomos profsąjungos pirmininkė Ilona Nekrošienė

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.