Печать Печать

NEPRIKALUSOMOS PROFSĄJUNGOS AKTYVAS APIE KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ (PRANEŠIMAS DARBUOTOJŲ KONFERENCIJOJE)

Gerbiami kolegos!

Mūsų šiandien aptariama Kolektyvinė sutartis — įtemptų ir ilgų derybų tarp Nepriklausomos profsąjungos ir IAE vadovybės rezultatas. Nepriklausoma profsąjunga ir darbdavio atstovai derybas pradėjo sausio mėn., padėję ant stalo savo projektą. Derybų metu ne viskas buvo sklandu. Buvo ir pasipriešinimas, ir kompromisų paieška. Visą tai parodo, kad derybos buvo tikros.

Pačioje derybų pradžioje Nepriklausoma profsąjunga pareiškė, kad mūsų pozicija ieškant bendrų sprendimų bus maksimaliai konstruktyvi ir lanksti. Tuo pačių metų mes buvome ir liekame principingi ginant IAE darbuotojų interesus.

Kalbant apie naujos KS turinį, kuris (svarbu pabrėžti) pasirašytas 4 metams su galimybe pratęsti 1 metams, noriu atkreipti dėmesį į keletą svarbių momentų.

Visų pirmą tai papildomos socialinės garantijos:

— Papildomos, palyginus su Darbo kodeksu, išeitinės išmokos, pvz, atleidžiant darbdavio iniciatyva (DK 57 str.), dėl darbuotojo ar jo artimųjų sveikatos.

— Išsaugota ir padidinta materialinė pašalpa dėl darbuotojo ligos, vaiko gimimo, artimųjų mirties.

— Darbuotojai yra draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų.

— Numatyta papildoma atostogų diena derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus Nepriklausomos profsąjungos nariams.

Į paskutinį punktą noriu atkreipti dėmesį atskirai, kadangi žinau, kad jis sukėlė tam tikras emocijas bei dviprasmišką vertinimą kolektyve. Kolektyvinė sutartis — tai dokumentas, kuriame įtvirtinamos papildomos socialinės garantijos. Pagal DK, būtent profsąjungoms suteikta išimtinė teisė vesti kolektyvinės derybas. Profsąjunga turi teisė ir samdo nepriklausomus įvairių sričių ekspertus, teisininkus ir t. t. už profsąjungos narių įnašus. Todėl DK numato galimybę tartis su darbdaviu dėl papildomų atskirų lengvatų būtent profsąjungos nariams.

Kitas svarbus momentas — tai atstovavimas:

Pagal DK 169 str. 3 d. mūsų profsąjunga, apjungianti virš 33 proc. darbuotojų, atstovauja visus įmonės darbuotojus ekonominiais, socialiniais, teisiniais ir kitais darbuotojams svarbiais klausimais.

Realiame gyvenime darbuotojas a priori yra silpnoji santykių su darbdaviu šalis, todėl profsąjunga atstovauja darbuotojų interesus ir, esant būtinybei, siūlo savo petį, į kurį darbuotojas gali atsiremti.

Naujame dokumente Kolektyvinės sutarties šalys susitarė dėl informavimo ir konsultavimo įtakojančiais socialinę, ekonominę ir teisinę darbuotojo padėtį klausimais tvarkos. Taip pat numatytas profsąjungos atstovų dalyvavimas darbdavio sudaromosiose grupėse, komitetuose ir komisijose.

Mes manome, kad tai yra svarbu visam kolektyvui. Atstovavimas tapo įmanomas dėka tų, kurie remia profesinę sąjungą tiesiogiai dalyvaudami jos veikloje. Mes gi keliam sau užduotį kiekvieną dieną principingai ginti IAE darbuotojų interesus. Aišku, visada norisi, kad būtų geriau, pavyktų pasiekti daugiau. Mes dėkingi už Jūsų aktyvumą ir visada atviri pasiūlymams.

Dar vienas svarbus momentas, kuri reikia paminėti:

Bet kokios įmonės administracija visada siekia efektyvios veiklos. Nepriklausoma profsąjunga iš savo pusės nori to paties. Tačiau mes manome, kad geriausia motyvacija dirbti efektyviai visų pirma yra tinkamas darbuotojų darbo užmokestis. Juk šiandien kaip niekada yra aktuali darbuotojų motyvacija: stabilus darbo užmokesčio augimas, saugios darbo sąlygos ir papildomos socialinės garantijos.

Kolektyvinės sutarties derybų metu mums pavyko susitarti su darbdaviu dėl kasmetinio darbo užmokesčio peržiūrėjimo jo didinimo kryptimi.

Pagal DK 140 str. 3 d., jei įmonėje galioja Kolektyvinė sutartis, tai darbo apmokėjimo sistema yra išsamiai reglamentuojama ir suderinama su profsąjunga, kuri šiuo atveju dalyvauja derybose, atstovaudama darbuotojus.  Naujoje Kolektyvinėje sutartyje išsamiai aprašoma Darbo apmokėjimo sistema, apjungianti Darbo apmokėjimo taisykles ir Bazinių atlyginimų peržiūrėjimo tvarką. Mes manome, kad tai yra svarbus susitarimas. Darbo užmokesčio fondo paskirstymas bei vidinio teisingumo jausmas tiesiogiai teigiamai veikia darbuotojų įsitraukimą ir dėl to efektyvų atominės darbą.

Liko dar vienas klausimas:

Dėl priedų už darbą ypatingomis sąlygomis. «Nešvarių» darbų apimtis tik didėja ir esantis priedas už darbą tokiomis sąlygomis neatitinka šiandienos realijų bei nemotyvuoja darbuotojų. Dėl šio klausimo sprendimo administracijos ir Nepriklausomos profsąjungos atstovai susitarė rudenį vėl sėsti prie derybų stalo.

Apibendrinant tai, kas buvo pasakyta:

Pasirašyta Kolektyvinė sutartis tai tik kelio pradžia. Laukia kruopštus darbas, įgyvendinant jo nuostatas.

Per kolektyvinę sutartį, kaip aukščiausią socialinės partnerystės formą, darbuotojas jaučiasi stabiliau ir saugiau.

Šiandien mes dėkojame atominės kolektyvui už palaikymą ir raginame balsuoti už Kolektyvinės sutarties taikymą visiems įmonės darbuotojams.

Ačiū.

Nepriklausomos profsąjungos aktyvas

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.