Artėja rizikingiausias Ignalinos AE uždarymo etapas: nežino, ką ras atidarę reaktorius

www.delfi.lt

Edgaras Savickas Verslo žurnalistas 2018 m. liepos 17 d

2023 metams suplanuotas Ignalinos atominės elektrinės reaktorių išmontavimas iššūkiu bus ne tik dėl jų pastatymo instrukcijų trūkumo, bet ir dėl to, kad vyks dviejų Europos Sąjungos finansinių perspektyvų sandūroje, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Artėja rizikingiausias Ignalinos AE uždarymo etapas: nežino, ką ras atidarę reaktorius отключены

Приближается самый рискованный этап закрытия ИАЭС: не знают, что найдут в реакторе

Эдгарас Савицкас, ru.DELFI.lt вторник, 17 июля 2018 г.

В 2023 г. запланированы работы по демонтажу реактора Игналинской атомной электростанции. Это будет вызов не только из-за нехватки инструкций по установке реакторов, но и потому, что это будет происходить на стыке двух финансовых перспектив в Евросоюзе, сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Приближается самый рискованный этап закрытия ИАЭС: не знают, что найдут в реакторе отключены

Семейные традиции НП ИАЭС (газета «Сугардас» №27 (1222) 5 июля 2018 г.)

Семейные традиции НП ИАЭС

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Семейные традиции НП ИАЭС (газета «Сугардас» №27 (1222) 5 июля 2018 г.) отключены

Premjeras S. Skvernelis: didės dirbančiųjų pajamos, pensijos, vaiko pinigai

www.lrv.lt

Pritarus struktūrinėms mokesčių, šešėlio mažinimo, pensijų, švietimo, sveikatos sistemų, inovacijų pertvarkoms bus sudarytos prielaidos didinti žmonių pajamas ir pagerins gyvenimo kokybę, o valstybei – atvertas kelią į greitesnį proveržį. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Premjeras S. Skvernelis: didės dirbančiųjų pajamos, pensijos, vaiko pinigai отключены

Премьер С. Сквернялис: будут увеличиваться доходы работающих, пенсии, детские деньги

Одобрив структурные изменения налоговой системы, системы по уменьшению тени, пенсионной системы, системы образования, системы здоровья, инновационной системы, будут созданы предпосылки увеличивать доходы людей и улучшат качество жизни, а государству – откроет дорогу к более быстрому прорыву. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Премьер С. Сквернялис: будут увеличиваться доходы работающих, пенсии, детские деньги отключены

Žaibiškai priimta mokesčių reforma: kosmetiniai papudravimai ar esminiai pokyčiai

www.delfi.lt Martynas Žilionis
Aktualijų ir verslo žurnalistas
2018 m. liepos 3 d.

Seimui užteko vos daugiau nei mėnesio apsvarstyti ir priimti, o prezidentei – poros dienų perskaityti ir pasirašyti mokesčių pakeitimų įstatymus. Darbuotojų ir darbdavių atstovai tai vertina skirtingai, tačiau sutaria, kad kai kurie pokyčiai – esminiai. Vis dėlto prezidentūra sako, kad daugiau laiko gilintis į įstatymus neprireikė, nes tai tėra techninės korekcijos. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Žaibiškai priimta mokesčių reforma: kosmetiniai papudravimai ar esminiai pokyčiai отключены

Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены

Мартинас Жилёнис, ru.DELFI.lt вторник, 3 июля 2018 г.

Парламенту Литвы хватило всего чуть больше месяца на обсуждение и принятие, а президенту – нескольких дней для прочтения и подписания поправок к законам о налогах. Представители работодателей и работников оценивают это по-разному, но согласны с тем, что некоторые перемены – существенные. Однако президент говорит, что много времени на изучение не потребовалось, поскольку все предложенные изменения — всего лишь технические коррекции. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены отключены

Metai su naujuoju Darbo kodeksu: kokius pokyčius mato ekspertai

www. lrytas.lt
Agnė Černiauskaitė 2018-07-01

Praėjusių metų liepos 1-ąją įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas, kuris pakeitė nuo 2003 m. veikusį ankstesnįjį darbo santykių reglamentavimą. Po daugelio aršių diskusijų iš priimto kodekso buvo tikimasi, kad šis teisės aktų rinkinys padarys darbo santykius lankstesnius. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Metai su naujuoju Darbo kodeksu: kokius pokyčius mato ekspertai отключены

Год с новым Трудовым кодексом: какие изменения видят эксперты

1 июля прошлого года вступил в силу новый Трудовой кодекс, который заменил действующее с 2003 г. раннее регламентирование трудовых отношений. После множества яростных дискуссий от принятого ожидали, что данный сборник правовых актов сделает трудовые отношения более гибкими. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Год с новым Трудовым кодексом: какие изменения видят эксперты отключены

Kelionė prie jūros! Поездка к морю!

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Kelionė prie jūros! Поездка к морю! отключены