Печать Печать

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO (JPSA)

VĮ IAE JPSA

Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai                2019-05-07 Nr.

Siunčiama el. paštu    atom@vatesi.lt

            michail.demcenko@vatesi.lt                                     Originalo neteiksime

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

    Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE, Įmonė), įgyvendindama Europos Komisijos nustatytus tikslus bei uždavinius dėl veiklų optimizavimo bei nepagrindinių funkcijų perdavimo paslaugų tiekėjams, vykdo „Daryti arba pirkti“ (Make-or-Buy) analizę ir su tuo susijusius viešuosius pirkimus. Kartu su VšĮ Centrine viešųjų pirkimų agentūra (toliau — CPVA) įvertinus šiuo metu Įmonėje atliekamas funkcijas, VĮ IAE pateikė VĮ IAE Jungtinei profesinių sąjungų atstovybei (toliau — JPSA) vykdomų veiklų, kurias planuojama perduoti viešųjų pirkimų pagrindu sudarytomis sutartimis su rinkoje esančiais išoriniais paslaugų teikėjais, sąrašą (toliau – „BUY“ veiklos, pateikiamos žemiau esančioje lentelėje) bei nurodė, kad viešuosius pirkimus planuojama įvykdyti iki 2019 metų pabaigos.

    Siūlomos „BUY“ veiklos

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Etato dalis
1. Teritorijos tvarkymas 14,00
2. Periferinės įrangos priežiūra 3,55
3. Geodeziniai darbai 5,29
4. Esamų statinių ir statybos darbų (statyba, remontas, griovimas, rekonstravimas) techninė priežiūra ir remontas 5,94
5. Kėlimo mechanizmų techninė priežiūra ir remontas 11,35
6. Greitoji / būtinoji pagalba (įsk. slaugytojus) 10,70
7. Kondicionierių techninė priežiūra ir remontas 3,00
8. Garo katilinės įrenginių techninė priežiūra ir remontas, bandymai ir inspekcijos 1,88
9. Specialiosios skalbyklos įrangos techninė priežiūra ir remontas 1,60
10. Naujų objektų B 2,3,4 įrangos techninė priežiūra ir remontas (po įvedimo į eksploataciją) 30,54
Viso 87,85

   Pabrėžtina, kad „BUY“ veiklos vykdomos VĮ IAE teritorijoje, o dalis šių veiklų reikalauja specialių licencijų, atestatų ir pan. turėjimo, o taip pat specialių žinių radiacinės saugos, branduolinės energetikos srityse. Taigi, išorinių įmonių veikla po „BUY“ veiklų perėmimo procedūrų galimai pateks į VATESI atliekamos priežiūros sritį.

    JPSA prašo pateikti kompetentingą reguliatoriaus nuomonę dėl išvardintų „BUY“ veiklų perdavimo išorinėms organizacijoms viešųjų pirkimų būdu radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų atžvilgiu. 

Pagarbiai,

VĮ IAE Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkas Vladimir Dranik

Текст на русском языке: Vatesi_ru

Запись опубликована в рубрике Официальная переписка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.