Печать Печать

AR REIKALINGA VISAGINO M. SUTARTIS SU IAE BYLINĖJIMOSI FONE?

Balandžio 14 d. 10.30 miesto vadovų darbotvarkėje — bendradarbiavimo sutarties su IAE pasirašymas. 

Koalicijos daugumos programos 4.7 papunktyje įtvirtinta nuostata dėl nuolatinio bendradarbiavimo su IAE užtikrinimo. Aišku, bet koks bendradarbiavimas turi būti naudingas miesto gyventojams.

Tos pačios programos 2.1 papunktyje įtvirtintas siekimas išsaugoti priemonių, užtikrinančių neigiamų socialinių IAE uždartmo pasekmių sušvelninimą, galiojimą iki pat eksploatavimo nutraukimo proceso pabaigos.

Deja, kolkas per trejus kadencijos metus daugiau ar mažiau apčiuopiamų įmonės vadovybės veiksmų nesimato.

Specialaus įstatymo, užtikrinančio IAE uždarymo pasekmių sušvelninimą, galiojimas baigiasi, gavus eksloatacijos nutraukimo licenciją.

Atominės profsąjungos inicijavo Seime per mūsų regiono atstovą šio įsakymo galiojimo pratęsimą. Tačiau, be IAE ir Energetikos ministerijos palaikymo tai realizuoti labai sunku.

Savivaldybė trejus metus irgi nesiima jokių žingsnių.

Kelias nuo miesto iki IAE prastos būsenos. Apie tai, kad dviračiu nuvažiuoti iki IAE, kaip ragino pandemijos metu, negali būti ir kalbos. Nesaugu.

Pagaliau, IAE darbuotojų pervežimo klausimas. Savivaldybės vadovybė lieka kurčia daugiau nei 600 miesto gyventojų rašytiniam prašymui organizuoti reguliarų reisą.

Vasario mėn. po ilgų ir aštrių diskusijų, iki pat  Tarybos komitetų, buvo sudaryta darbo grupė. Deja, ji lieka sudaryta tik ant popieriaus. Realiai grupė nedirba. O žmonių stabilaus pervežimo problema lieka.

Deja, bendradarbiavimo sutarties projektas nėra prieinamas nei visuomenei, nei Tarybos nariams. Taip pat nebuvo galimybės pateikti pasiūlymų.

Todėl belieka tik tikėtis, kad sutartis nebus tik formalus vieno iš koalicijos programos punkto įgyvendinimas, tačiau bus tikrai naudinga visaginiečiams. Bent jau trimis klausimais:

— priemonių dėl IAE uždarymo neigiamų socialinių pasiekmių sušvelninimo pratęsimas;

— kelio nuo Visagino m. iki IAE sutvarkymas;

— reguliaraus autobusų reiso organizavimo.

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.