Печать Печать

DARBO SĄLYGŲ PAKEITIMAS VĮ IAE DARBUOTOJAMS NUO BALANDŽIO 1 D.

VĮ IAE nepriklausoma profsąjunga ir darbdavys pagal DK 140 str. bei įmonės galiojančią kolektyvinę sutartį tarpusavyje suderino VĮ IAE darbuotojų darbo apmokėjimo taisykles. Jas patvirtino ir VĮ IAE valdyba. Taip nuo balandžio 1 d. keičiasi lygiai pagal sąlygas, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų.

Darbuotojai iš darbdavio gavo laiškus su pasiūlymais dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo. Per 7 darbo dienas darbuotojas turi teisę raštu pranešti darbdaviui apie savo sutikimą / nesutikimą.

Kadangi profsąjunga gauna daug klausimų, prašymų dėl konsultacijų ir pan., žemiau pateikiame informaciją apie pasikeitimus nuo balandžio 1 d. bei galimas pasekmes darbuotojams.

Iš karto reikia pabrėžti, darbo apmokėjimo sąlygos, atliekamos funkcijos (pareigybinės instrukcijos) yra būtinos darbo sutarties sąlygos ir gali būti pakeistos tik esant darbuotojo sutikimui bei įforminamos raštu (VĮ IAE kolektyvinės sutarties 7 str.).

Iki 2024 m. balandžio 1 d. galiojanti sąlygų nustatymo sistema:

N – normalios darbo sąlygos;

0 lygis:

 • darbuotojai lankosi kontroliuojamoje zonoje,
 • pailgintos 25 dienų atostogos.

1 lygis:

 • ne mažiau 25% laiko praleidžia kontroliuojamoje zonoje,
 • pailgintos 25 dienų atostogos (arba 5 savaitės pamaininiam personalui),
 • sutrumpinta darbo diena (7,2),
 • fiksuotas 130 priedas.

2 lygis:

 • radiacijos požiūriu pavojingi darbai,
 • pailgintos 30 dienų atostogos (arba 6 savaitės pamaininiam personalui),
 • sutrumpinta darbo diena (7,2),
 • fiksuotas 260 priedas.

Darbo kodekse nėra reglamentuotas fiksuoto priedo už darbą, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, dydis. Profsąjunga ir darbdavys susitarė apie tai per galiojančią kolektyvinę sutartį (primename, Kolektyvinė sutartis pasirašyta 2023 m. birželio 14 d. 4 metams su galimybe pratęsti 1 metams).

Nauja sistema nuo 2024 m. balandžio 1 d.:

0 lygio nelieka. Dirbant įprastomis darbo sąlygomis nustatoma 40 valandų darbo savaitė ir 20 darbo dienų atostogos.

Sąlygoms pasikeitus nuo 1 lygio (sena sistema) į įprastas (nauja sistema), 130 eurų fiksuotas priedas nėra anuliuojamas, o lieka darbuotojo darbo užmokestyje kaip atskiras priedas, t. y. finansiškai žmogus nenukentės.

Sąlygoms pasikeitus nuo 2 lygio (sena sistema) į 1 lygį (nauja sistema), 260 eurų fiksuotas priedas sumažinamas iki 130 eurų, o skirtumas (260-130=130) lieka darbuotojo darbo užmokestyje kaip atskiras priedas, t. y. finansiškai žmogus nenukentės.

1 lygis:

 • ne mažiau 50% darbo laiko praleidžiama kontroliuojamoje zonoje,
 • pailgintos 25 dienų atostogos (arba 5 savaitės pamaininiam personalui),
 • sutrumpinta darbo diena (7,2),
 • fiksuotas 130 priedas.

Kriterijai: pagrindinė darbo vieta organizuota kontroliuojamoje zonoje arba atliekant savo funkcijas kontroliuojamoje zonoje praleidžiama ne mažiau 50% darbo laiko per mėnesį.

2 lygis:

 • pailgintos 30 dienų atostogos (arba 6 savaitės pamaininiam personalui),
 • sutrumpinta darbo diena (7,2),
 • fiksuotas 260 priedas.

Kriterijai: dozės galia darbo vietoje gali viršyti 12 µSv/val. IR darbai vykdomi pagal 2 lygio darbų sąrašą (nustatytas Darbo ir poilsio laiko, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, nustatymo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams tvarkos aprašo 1 priede).

3 lygis:

 • pailgintos 30 dienų atostogos (arba 6 savaitės pamaininiam personalui),
 • sutrumpinta darbo diena (7,2),
 • fiksuotas 390 priedas.

Kriterijai: tiesiogiai kontroliuojamoje zonoje vykdomi darbai su įranga ar atliekomis, turinčiomis didelį radiacinį užterštumą – darbai vykdomi pagal 3 lygio darbų sąrašą (nustatytas Darbo ir poilsio laiko, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, nustatymo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams tvarkos aprašo 2 priede) ARBA radiacijos požiūriu vykdant pavojingus darbus, kai dozės galia darbo vietoje gali viršyti 1 mSv/val.

Labai svarbu, kad:

 • nustatant naujus darbus, darbų sąrašai, esantys Darbo ir poilsio laiko, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, nustatymo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose, gali būti papildyti per nuolat veikiančią komisiją;
 • jeigu darbai, vykdomi pagal Darbo ir poilsio laiko, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, nustatymo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus, atsiranda 1 mėnesio laikotarpiui, komisijai gali būti pateikta paraiška ir lygis gali būti pakeistas laikinai iki darbų atlikimo pabaigos (ne mažiau 1 mėn.).

Pagrindiniai siekiai, tvirtinant ir įgyvendinant naują lygių nustatymo sistemą:

 1. Maksimaliai išvesti iš kontroliuojamos zonos darbuotojus, kuriems nėra būtina ten būti (pagal DK ir teisės aktus, reglamentuojančius saugias darbo sąlygas, perkėlimas į įprastas darbo sąlygas laikomas darbuotojų darbo sąlygų pagerinimu).
 2. Mažinant lygius, darbuotojai neturi nukentėti finansiškai.
 3. Padidinti fiksuotą priedą tiems, kas dirba kenksmingose sąlygose.

Atostogų trukmė

Pagal DK darbuotojas taip turi teisę į 3 dienas papildomų atostogų, turint 10 metų nepertraukiamo darbo stažą įmonėje. Kas 5 metus pridedama 1 diena. Pailgintos ir papildomos atostogos nesumuojamos. Darbuotojui automatiškai pasirenkamos ilgesnės trukmės atostogos (arba papildomos, arba pailgintos).

Darbo vietos (vykdomų darbų) organizavimas

Tuo atveju, jeigu darbdavys negali organizuoti darbuotojui nuolatinės darbo vietos už kontroliuojamos zonos ribų dėl darbuotojo darbo funkcijų (t .y. darbuotojui yra būtina dirbti kontroliuojamoje zonoje ne mažiau 50% darbo laiko), tokiam darbuotojui turi būti nustatytas 1 lygis.

Jeigu nustatoma, kad darbo vietoje nukrypimų nėra, tai lygis nenustatomas. Nukrypimas nuo normalių darbo sąlygų nustatomas remiantis atliekamų darbų sąlygų nustatymu.

Sprendimą dėl darbo sąlygų nustatymo / pakeitimo priima veikianti IAE komisija, kurioje taip pat dirba VĮ IAE nepriklausomos profsąjungos deleguoti atstovai.

Taip pat norime atkreipti dėmesį į tai, kad 130 eurų priedas, kai lygis keičiasi pereinant prie naujos sistemos, nėra įtraukiamas į bazinį atlyginimą, o lieka kaip atskiras priedas. Tokį sprendimą kolektyvinės sutarties šalys priėmė dar ir dėl to, kad įtraukiant priedą į bazinį atlyginimą, tai galėjo turėti įtakos ne darbuotojo naudai peržiūrint bazinius atlyginimus pagal metinio vertinimo rezultatus (pareigybės atlyginimo rėžių ir atstumo nuo medianos rėmuose).

Mes taip pat pasiūlėme darbdaviui šių metų sausio mėn. vykusių konsultacijų metu iki 2024 m. pabaigos išspręsti klausimą dėl darbo vietų organizavimo „švarioje“ zonoje.

DK 57 str. taikymas, keičiant darbo sutarties sąlygas

Reikia pažymėti, kad šis straipsnis nėra taikomas automatiškai. Kiekvieną situaciją reikia svarstyti konkrečiai: kokios sąlygos keičiasi, kaip tai paveiks darbuotojo padėtį ir pan.

Mes taip pat esame pasirengę atsakyti į Jus dominančius klausimas:

+370 656 99491;  + 370 616 09651    + 370 386 28310

VĮ IAE nepriklausomos profsąjungos pirmininkė Ilona Nekrošienė

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.