Печать Печать

DĖL ŠALIŲ SUSITARIMO PROJEKTO (JPSA)

JUNGTINĖ PROFSĄJUNGŲ ATSTOVYBĖ

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

VĮ IAE generaliniam direktoriui                          2015-11-17   Nr.      139 -09

D. Janulevičiui

DĖL ŠALIŲ SUSITARIMO PROJEKTO

Atsakydami į Jūsų 2015-11-12 pateiktą šalių susitarimo dėl įmonės Kolektyvinės sutarties, DVSta-1465-1V3, pakeitimo projektą bei siekiant išvengti derybų dėl minėto projekto vilkinimo, prašome pateikti informaciją, pagrindžiančią VĮ Ignalinos atominės elektrinės kolektyvinės sutarties DVSta-1465-1V3, 10 priedo projekte nurodytą pareigybių sąrašą.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad esančioje įmonės struktūroje nėra Jūsų šalių susitarimo projekto 2 punkte nurodyto Išmontavimo skyriaus Išmontavimo poskyrio. Prašome patikslinti formuluotę.

JPSA siūlo nustatyti maksimalią su tuo pačiu darbuotojų sudaromų terminuotų sutarčių bendrą trukmę ne ilgau kaip trys metai, o tai pačiai funkcijai atlikti – ne ilgau kaip dveji metai.

Siekiant užtikrinti įmonės darbo santykių stabilumą bei vykdomos veiklos efektyvumą, siūlome papildyti šalių susitarimą, įtraukiant sąlygas, kuomet su darbuotoju sudaryta terminuota darbo sutartis tampa neterminuota:

  1. IAE eksploatavimo užbaigimo proceso darbai, į kuriuos priimtas darbuotojas, faktiškai tęsiasi;
  2. IAE eksploatavimo užbaigimo proceso darbams, į kuriuos priimtas darbuotojas, yra numatytas finansavimas.
  3. Esant padalinio vadovo rekomendacijai dėl darbuotojo atitikimo keliamiems reikalavimams.

 

VĮ IAE Jungtinės profesinių sąjungų                                                                        Vladimir Dranik

atstovybės pirmininkas

Запись опубликована в рубрике Официальная переписка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.