IAE NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGA. DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMAS

Gerbiami darbuotojai!

Ignalinos AE Nepriklausoma profsąjunga nuosekliai laikosi pozicijos darbo užmokesčio peržiūrėjimo, tarpusavio komunikacijos srityje. Puikiai suvokiame, kad norėdami efektyviai atstovauti įmonės darbuotojus, turime būti konstruktyvūs ir atsakingi. Todėl stengiamės pamatuoti kiekvieną savo žingsnį komunikuodami su Europos Komisija, Lietuvos institucijomis, žiniasklaida. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи IAE NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGA. DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMAS отключены

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Уважаемые работники!

Независимый профсоюз Игналинской АЭС придерживается последовательной позиции по пересмотру заработной платы, коммуникации с работодателем. Прекрасно осознаем: для того, чтобы эффективно представлять работников предприятия, мы обязаны быть конструктивными и ответственными. Поэтому в коммуникации с Еврокомиссией, институциями Литвы, представителями прессы, мы стараемся взвешивать каждый шаг, каждое слово. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ отключены

Kas baigs Ignalinos AE uždarymo darbus? / Кто закончит работы по закрытию ИАЭС

Straipsnis respublika.lt:  Kas baigs Ignalinos AE uždarymo darbus?

Перевод статьи: Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Kas baigs Ignalinos AE uždarymo darbus? / Кто закончит работы по закрытию ИАЭС отключены

NEPRIKLAUSOMA PROFSĄJUNGA PATEIKĖ PASIŪLYMUS DĖL DARBO UŽMOKESČIO NUO SPALIO 1 d.

Nepaisant to, kad pastaruoju metu tenka susidurti su sunkumais gaunant iš darbdavio aktualią informaciją darbuotojų darbo užmokesčio klausimais (kiek EK  skirta lėšų, kaip jas planuojama paskirstyti ir pan.), IAE Nepriklausoma profsąjunga iš karto po susitikimo su LR Energetikos ministru Seime pateikė savo argumentuotus pasiūlymus dėl darbo užmokesčio peržiūrėjimo nuo spalio 1 d. (raštas pridedamas: 95_IAE profsajunga_spalio 1-s0916).

Nepriklausoma profsąjunga taip pat ragina darbdavį komunikuoti su profsąjungą ir tęsti socialinį dialogą. Šiandien, kuomet akivaizdžiai stringa strateginiai įmonės projektai, beprecendentiškai aukštos infliacijos (daigiau nei 21%) fone, tai itin svarbu.

Atsižvelgiant dar į tai, kad bazinių atlyginimų peržiūrėjimas nuo š. m. liepos 1 d. sukėlė didėlę įtampa darbuotojų kolektyve, net 54 darbuotojai nesutiko dirbti naujoje struktūroje, svarbu išvengti klaidų pakartojimo ir atstatyti socialinį dialogą, kuris šiandien Įmonėje itin komplikuotas.

Siekiant įmonei keliamų tikslų, turinčių strateginę reikšmę nei tik Lietuvai, bet ir visai Europai, socialinis dialogas su profesine sąjunga labai svarbus.

Žinoma, ne visuomet pavyksta 100 % pasiekti susitarimų, tačiau turėti galimybę tartis ir ieškoti sąlyčio taškų yra būtina.

Ilona Nekrošienė, VĮ IAE Nepriklausomos profsąjungos pirmininkė

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи NEPRIKLAUSOMA PROFSĄJUNGA PATEIKĖ PASIŪLYMUS DĖL DARBO UŽMOKESČIO NUO SPALIO 1 d. отключены

NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGOS ATSTOVAI SEIME SUSITIKO SU LIETUVOS ENERGETIKOS MINISTRU

Rugsėjo 16 d., atviro LR Seimo posėdžio metu VĮ IAE neprikalusomos profsąjungos atstovai: pirmininkė Ilona Nekrošienė ir pirmininko pavaduotojas Nikolajus Lebedevičius parlamentarams ir Lietuvos energetikos ministrui Deiniui Kreiviui išdėstė savo poziciją dėl situacijos, susijusios su IAE darbuotojų darbo užmokesčio lygiais. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGOS ATSTOVAI SEIME SUSITIKO SU LIETUVOS ENERGETIKOS MINISTRU отключены

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ВСТРЕТИЛИСЬ В СЕЙМЕ С МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ ЛИТВЫ

16 сентября, на открытом заседании в Сейме ЛР представители Независимого профсоюза ИАЭС: председатель Илона Некрошене И заместитель Николаюс Лебедявичюс высказали парламентариям и министру энергетики Литвы Дэйнису Крейвису свою позицию о ситуации с уровнями зарплат работников ИАЭС. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ВСТРЕТИЛИСЬ В СЕЙМЕ С МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ ЛИТВЫ отключены

DĖL VĮ IAE PARAIŠKOS 2023 M. DARBO UŽMOKESČIO FONDO NUSTATYMO / ПО ЗАЯВКЕ ГП ИАЭС ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 2023 Г.

92_IAE profsajunga_2023 biudzetas-s0914

ПО ЗАЯВКЕ ГП ИАЭС ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 2023 Г

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи DĖL VĮ IAE PARAIŠKOS 2023 M. DARBO UŽMOKESČIO FONDO NUSTATYMO / ПО ЗАЯВКЕ ГП ИАЭС ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 2023 Г. отключены

Ignalinos AE profsąjunga piktinasi atlyginimų didinimu: darbininkams po 68 eurus, o vadovams – 440 eurų

Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Ignalinos AE profsąjunga piktinasi atlyginimų didinimu: darbininkams po 68 eurus, o vadovams – 440 eurų отключены

Профсоюз ИАЭС злится по поводу увеличения зарплат: работникам по 68 евро, а руководителям – 440 евро

На закрываемой Игналинской атомной электростанции с 1 июля после установления новых базовых размеров и после проведения ежегодной оценки деятельности увеличивались зарплаты. Председатель Независимого профсоюза ГП ИАЭС говорит, что это произошло несправедливо и поэтому работники уходят с работы. Однако руководство предприятия утврерждает, что уменьшение числа работников связано с окончанием важного этапа станции, а не зарплатами. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Профсоюз ИАЭС злится по поводу увеличения зарплат: работникам по 68 евро, а руководителям – 440 евро отключены

IAE PROFSĄJUNGOS KOFERENCIJA PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ. DARBO UŽMOKESTIS. PERSONALO POLITIKA. SOCIALINIS DIALOGAS.

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGOS NEEILINĖS KONFERENCIJOS

REZOLIUCIJA Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи IAE PROFSĄJUNGOS KOFERENCIJA PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ. DARBO UŽMOKESTIS. PERSONALO POLITIKA. SOCIALINIS DIALOGAS. отключены