Печать Печать

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ SKATINIMO SCHEMOS PARENGIMO TVARKOS APRAŠO

JUNGTINĖ PROFSĄJUNGŲ ATSTOVYBĖ

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

VĮ IAE generaliniam direktoriui                                  2015-12-09   Nr. 147-09

D. Janulevičiui

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ SKATINIMO SCHEMOS PARENGIMO TVARKOS APRAŠO

Atsižvelgiant į 2015-12-08 vykusio susitikimo metu pateiktą informaciją bei pasiektus susitarimus, pateikiame savo patikslintus pasiūlymus dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų skatinimo schemos parengimo tvarkos aprašo.

JPSA sutinka su administracijos siūloma Aprašo 13 punkto redakcija ir siūlo pakeisti 12, 14 ir 15 punktus ir juos išdėstyti taip:

“12. Korporatyvinių reikalų ir administravimo departamento direktorius parengtą ir su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe suderintą skatinimo schemos projektą teikia generaliniam direktoriui derinimui. Generaliniam direktoriui suderinus skatinimo schemą, ji yra pristatoma CPVA. Gavus CPVA pritarimą skatinimo schemos finansavimo Ignalinos programos lėšomis galimybei, skatinimo schema tvirtinama generalinio direktoriaus įsakymu, suderintu su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe.

14. Įmonės valdymo organams patvirtinus įmonės veiklos išlaidų planą, skatinimo schema tvirtinama generalinio direktoriaus įsakymu, suderintu su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe.

15. Skatinimo schema gali būti keičiama generalinio direktoriaus įsakymu, suderintu su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe. Skatinimo schemos elementų, turinčių įtakos skatinimo schemos įgyvendinimui (pvz., terminai, biudžetas ar kt.) ir/arba įmonės veiklos rezultatams, pakeitimų rengimas ir derinimas mutatis mutandis vykdomas šiame apraše įtvirtinta skatinimo schemos parengimo ir tvirtinimo tvarka”.

VĮ IAE Jungtinės profesinių sąjungų                                                 Vladimir Dranik

atstovybės pirmininkas

Запись опубликована в рубрике Официальная переписка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.