Печать Печать

Gyventojų pajamų mokesčio naujovės

www.lpsk.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie Seimo priimtus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus ir paaiškina, kas keisis nuo 2019 m.

Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas

Gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas, bus taikomas 20 proc. arba 27 proc. mokesčio tarifas, kuris priklausys nuo per mokestinį laikotarpį gautų su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, susietos su įstatyme nustatyta vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio suma.

2019 m.:

– jeigu gyventojo su darbo santykiais susijusių metinių pajamų suma neviršys 120 VDU dydžio sumos, taikomą apdraustųjų asmenų 2019 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, tokios pajamos bus apmokestinamos 20 proc. pajamų mokesčio tarifu,

– jeigu viršys 120 VDU dydžio sumą, – 27 proc. tarifu.

Su darbo santykiais susijusios pajamos, kurios apskaičiuotos 2018 metais ar ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, tačiau gyventojams išmokėtos 2019 metais ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, apmokestinamos 15 proc. tarifu.

2020 m.:

– jeigu gyventojo su darbo santykiais susijusių metinių pajamų suma neviršys 84 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2020 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, tokios pajamos bus apmokestinamos 20 proc. pajamų mokesčio tarifu,

–  jeigu viršys 84 VDU dydžio sumą, – 27 proc. tarifu.

20121 ir vėlesni metai:

– jeigu gyventojo su darbo santykiais susijusių metinių pajamų suma neviršys 60 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų atitinkamo mokestinio laikotarpio VSD įmokų bazei skaičiuoti, tokios pajamos bus apmokestinamos 20 proc. pajamų mokesčio tarifu,

–  jeigu viršys 60 VDU dydžio sumą, – 27 proc. tarifu.

VDU, kuris taikomas apdraustųjų asmenų atitinkamų metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, yra nustatomas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms apmokestinti bus taikomas 15 proc.pajamų mokesčio tarifas.

Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas

2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais nesusijusioms ir ne individualios veiklos pajamoms (išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno), kurių metinė suma neviršys 120 VDU dydžio sumos (taikomos apdraustųjų asmenų einamųjų metų VSD įmokų bazei skaičiuoti), bus taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Šioms pajamoms, kurių metinė suma viršys 120 VDU dydžio sumą, bus taikomas 20 proc.pajamų mokesčio tarifas.

Gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno apmokestinimas nesikeičia, t. y. tokios pajamos bus apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu (apskaičiuojant pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų, taikomas pajamų mokesčio kreditas).

NPD taikymas

Pakeistos mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir metinio NPD formulės, pagal kurias apskaičiuojami gyventojo gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytini mėnesio NPD ir metiniai NPD 2019, 2020 ir 2021 metų mokestiniais laikotarpiais.

2019 m.

Maksimalus mėnesio NPD  – 300 eurų, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys minimalios mėnesinės algos (MMA), galiosiančios 2019-01-01, vieno dydžio.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę: mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis).

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 353 eurai. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD –  308 eurai.

Maksimalus metinis NPD – 3 600 eurų, nustatytas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys MMA, galiosiančios 2019-01-01, dvylikos dydžių sumos. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 12 MMA, taikytinas metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę: metinis NPD = 3 600 – 0,15 x (GMP – 12 MMA, galiosiančios 2019-01-01, dydžių)

2020 m. 

Maksimalus mėnesio NPD  – 400 eurų, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys MMA, galiosiančios 2020-01-01, vieno dydžio.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę: mėnesio NPD = 400 – 0,2 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos –  2020-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis).

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 453 eurai. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD – 408 eurai.

Maksimalus metinis NPD – 4800 eurų, nustatytas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys MMA, galiosiančios 2020-01-01, dvylikos dydžių sumos. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 12 MMA, taikytinas metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę: metinis NPD = 4800 – 0,2 x (GMP – 12 MMA, galiosiančios 2020-01-01, dydžių).

2021 m. 

Maksimalus mėnesio NPD  500 eurų, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys MMA, galiosiančios 2021-01-01, vieno dydžio.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę: mėnesio NPD = 500 – 0,23 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2021-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis).

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD — 553 eurai. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD –  508 eurai.

Maksimalus  metinis NPD – 6000 eurų, nustatytas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys MMA, galiosiančios 2021-01-01, dvylikos dydžių sumos. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 12 MMA,  taikytinas  metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę: metinis NPD = 6 000 – 0,23 x (GMP – 12 MMA, galiosiančios 2021-01-01, dydžių).

Galima bus atimti įmokas į pensijų fondus

GPMĮ 21 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 21 punktu. Jame nustatyta, kad iš nuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų pajamų gali būti atimamos pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir / arba jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, pensijų fondus, kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

Išlaidos remontui ar vaikų priežiūrai

GPMĮ 21 straipsnio 1 dalis papildyta 4 punktu. Nustatyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas iš 2019, 2020 ir 2021 metais gautų pajamų turės teisę atimti sumas, atitinkamais metais sumokėtas už paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas, kai darbus atlieka ar paslaugas suteikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo.

Parama profesinėms sąjungoms

GPMĮ 27 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta nauja mokesčio administratoriaus pareiga pagal gyventojų prašymus pervesti jų deklaruoto mokėtino arba išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą (LPĮ) turintiems teisę gauti paramą. Profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams pervestina 1 procento pajamų mokesčio dalis apskaičiuojama nuo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje mokėtino pajamų mokesčio sumos (kai gyventojas teikia metinę pajamų mokesčio deklaraciją) arba nuo mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos (kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia ir neprivalo pateikti).

Vadinasi, jau 2019 m. gyventojai nuo 2018 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų galės paskirti tokias deklaruoto mokėtino arba išskaičiuoto pajamų mokesčio dalis:

  • iki 2 procentų – paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) ir
  • 1 procentą – politinėms partijoms,
  • 1 procentą – profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams.

Nuoroda į VMI pranešimą

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.