Печать Печать

ĮVYKO KONSULTACIJOS DĖL IAE ATLYGIO POLITIKOS

Balandžio 16 d. įvyko IAE ir įmonės profsąjungų konsultacinis posėdis. Buvo aptartas pateiktas profsąjungoms dokumentas — IAE atlygio politika. 

Įmonės profsąjungų nuomone, šis dokumentas yra perteklinis (bent jau toks, kaip buvo pateiktas).

Įmonėje galioja kolektyvinėje sutartyje patvirtinta darbo apmokėjimo sistema, kurią reikia tik tinkamai taikyti. Bet šito akivaizdžiai nepakanka. Todėl profsąjungoms dažnai tenka kištis, kai peržiūrimi konkrečių darbuotojų algos.

Todėl bandymas, iš esmės, pašalinti darbo apmokėjimo sistemą iš kolektyvinio sutarties taikymo srities, profsąjungų nuomone, liudija apie darbdavio norą priimti vienašališkus ir, kaip rodo praktika, ne visada teisingus sprendimus.

Iki šiol galiojanti tvarka, kai darbo apmokėjimo sistema pakankamai išsamiai išdėstyta kolektyvinėje sutartyje ir jo prieduose, visiškai atitinka LR DK 140 str.

Kalbant apie pasiūlyto dokumento turinį, profsąjungos išsakė savo kategorišką nesutikimą su tokiais punktais, kaip, pavyzdžiui, galimybė nustatyti algą žemiau minimalios ribos pagal pareigybės lygį.

Atsižvelgiant į tai, kad paskutiniu metu dėl neteisingo darbo apmokėjimo sistemos taikymo daugelio IAE darbuotojų darbo užmokestis nustojo būti patrauklus ir konkurencingas, profsąjungos išreiškė savo kategorišką nesutikimą su šiuo punktu.

Vadovaujantis DK 40 str., priimant į darbą darbdavys turi supažindinti darbuotoją su kolektyvinės sutarties nuostatomis. Todėl būtų logiška, kad būtent kolektyvinėje sutartyje būtų išsamiai išdėstyti dokumentai, liečiantys darbo sąlygas, taip pat darbo apmokėjimo sistema ir vidaus tvarkos taisyklės.

Be to, naujoje Vyriausybės programoje atskiru punktu įtvirtintas socialinio dialogo, profsąjungų vaidmens stiprinimo skatinimas, taip pat naujų žmonių pritraukimas į profsąjungų gretas. IAE yra valstybės įmonė, todėl priimami sprendimai turi atitikti Vyriausybės programą.

Be to, įmonės kolektyvinė sutartis, profsąjungų nuomone, daug metų garantavo stabilų ir darnų darbą.

Į profsąjungą kiekvieną dieną kreipiasi darbuotojai su prašymais bei pasiūlymais dėl kolektyvinės sutarties. Darbuotojams tai yra aktualus ir svarbus dokumentas.

Todėl glumina faktas, kad nei įmonės vidiniame puslapyje, nei išoriniame puslapyje nėra kolektyvinės sutarties.

Profsąjungos taip pat mano, kad yra perteklinė, pavyzdžiui, galimybė įtvirtinti Atlygio politikoje galimybę kompensuoti kelionę bei pragyvenimą IAE darbuotojams, gyvenantiems už mūsų regiono ribų.

Bent jau tol, kol bus išspręstas autobusų reisų organizavimo klausimas tiek dieniniam, tiek pamaininiam personalui.

Ir aišku, prifsąjungos laikosi nuomonės, kad papildomos socialinės garantijos / lengvatos darbuotojams būtų įtvirtintos įmonės kolektyvinėje sutartyje.

IAE — tai finansuojama iš europos lėšų bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų įmonė, todėl tik įtvirtintos kolektyvinėje sutartyje garantijos suteikia visišką skaidrumą, pusiausvyrą ir aiškumą.   Ir atitinkamai,  turi teigiamą poveikį įmonės įvaizdžiui kaip Lietuvos valstybės įmonių, taip ir eksploatacijos nutraukimą finansuojančių Europos struktūrų akyse.

Juk darnaus socialinio dialogo, stiprios kolektyvinės sutarties buvimas yra stabilaus įmonės kolektyvo darbo garantija.

IAE NP pirmininkė Ilona Nekrošienė

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.