Печать Печать

DĖL DARBO UŽMOKESČIO IAE

Gerbiami IAE darbuotojai!

Paskutiniais menėsiais mes visi stebime neįprastą per paskutinius metus kainų augimą. Energijos ištekliai, pagrindinis naudotojo krepšelis. Infliacijos augimas metų pabaigoje, kaip prognozuoja ekonomistai, gali būti virš 12% (2021 m. lapkričio 29 d. duomenimis – 9,3%).

Nuo 2022-01-01 MMA (minimalus menėsinis atlyginimas) didėja 88 eurais (13,6%).

Patvirtintame 2022 m. Lietuvos biudžete į šiuos rodiklius atsižvelgiama, numatytas biudžetinės sferos darbuotojų darbo užmokesčio augimas/infliacija.

IAE profsąjungos, matydamos tokias tendencijas bei prognozes, dar rugsėjo menėsį kreipėsi į IAE vadovybę, Valdybą bei kitas Lietuvos valstybines institucijas su argumentuotais pasiūlymais dėl 2022 m. darbo užmokesčio fondo padidinimo.

Profsąjungos mano, kad prieš organizacinės struktūros pakeitimą dėl kuro iškrovimo, augančios ypač užterštos įrangos išmontavimo darbų apimties, taip pat nepertraukiamam bei saugiam IAE eksploatavimo procesui užtikrinti, ypatingai svarbu išsaugoti patyrusį ir kvalifikuotą įmonės personalą.

Pagrindinis šio komponentas bei motyvacija – tai nuvertėjimo eliminavimas bei tinkamo darbo užmokesčio lygio užtikrinimas. Jokios papildomos priemonės, ar tai draudimas ir t.t., nepakeis tinkamo darbo užmokesčio lygio.

Profsąjungos taip pat gavo atsakymus ir Europos komisijos, CPVA, apie tai, kad IAE turi visas galimybes tam, kad galėtų pakelti darbo užmokestį, tuo labiau, kad tam yra objektyvūs rodikliai – ekonominė situacija bei padėtis darbo rinkoje, nelaukiant 2022 m. antro pusmečio ir tuo labiau 2023 m.

Profsąjungos mano, kad siekiant išsaugoti įmonės personalą, negalima leisti darbuotojų darbo užmokesčio nuvertėjimo. Tam jau nuo naujųjų metų reikia:

  • Peržiūrėti pareigybių lygių „šakutes“ (atsižvelgiant į MMA bei infliacijos augimą); 
  • Pradėti spręsti atlyginimų balansavimo klausimą (šiai dienai kai kuriuose padaliniuose darbuotojų, atliekančių vienodas funkcijas, atlyginimai skiriasi 200-300 eurais), nors ir keliais etapais, bet pradedant nuo 2022 m.; 
  • Peržiūrėti fiksuoto priedo už darbo sąlygas padidinimą (atsižvelgiant į „užterštos“ įrangos išmontavimo darbų apimties bei rizikos sveikatai augimą, 130 bei 260 eurų dydžio priedas jau tampa neaktualus); 
  • Pagaliau, atsižvelgiant į MMA padidėjimą bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas, numatyti bazinių atlyginimų peržiūrėjimo fondo padidinimą 2022 m. (ne vėliau 2022 m. liepos 1 d.), skaičiuojant pagal formulę 6% + 3% (šiandien suplanuota 2% + iki 2 %).  

Gerbiami IAE darbuotojai! Kiekvieno Jūsų asmeninis indėlis į šios įmonės veiklą yra neįkainojamas. Tik patyręs bei motyvuotas personalas gali pasiekti ES bei Lietuvos nustatytų tikslų.

Šiandien mes, IAE profsąjungos, prašome kiekvieną iš Jūsų, palaikyti mus ginant darbuotojų interesus dėl darbo užmokesčio padidinimo bei įmonės biudžeto peržiūrėjimo.

Kiekvienas išsakytas Jūsų palaikymo žodis, Jūsų aktyvus dalyvavimas, be abejo, duos teigiamų rezultatų.

Pagarbiai, IAE Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkė Ilona Nekrošienė

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.