Печать Печать

IAE DARBUOTOJŲ BAZINIŲ ATLYGINIMŲ PADIDINIMAS

  Gerbiami IAE darbuotojai!

Po ilgų derybų su IAE vadovybe, daugybės kreipimųsi į Europos komisiją ir Energetikos ministeriją, taip pat po kelių profsąjungos atstovų susitikimų su EK Saugos ir branduolinės sintezės direktorato vadovu (kuruojančių IAE) Janu Paneku, pavyko įtikinti, kad 2022 metais reikalingas «šakučių» peržiūrėjimas ir patvirtinto 2022 m. IAE darbuotojų bazinių atlyginimų peržiūrėjimo fondo padidinimas. Dalį pakeitimų darbuotojai pajus jau nuo liepos 1 d., kitą dalį, tikėkimės, truputį vėliau.

«ŠAKUČIŲ’ PERŽIŪRĖJIMAS NUO LIEPOS 1 D. 

Pirmas rezultatas — po IAE Vadovybės pritarimo gegužės 20 d. pasirašytas Kolektyvinės sutarties šalių susitarimas dėl įmonės darbuotojų atlyginimų «šakučių» padidinimo.

Dėl šio susitarimo darbuotojams, kurių bazinis altyginimas (neįskaitant fiksuoto priedo už darbo sąlygas (130 arba 260 eurų) bus žemiau susitarimu nustatyto minimumo, atitinkamai bus padidintas.

Planuojama, kad dėl «šakučių» peržiūrėjimo nuo liepos 1 d. bus peržiūrėti ne mažiau nei 500 įvairių lygių darbotojų  (DL, SL, VL — pagal galiojančią pareigybės lygių įvertinimo metodiką) atlyginimai.

ATLYGINIMŲŲ PADIDINIMAS DĖL VEIKLOS ĮVERTINIMO UŽ 2021 M.

Kaip yra žinoma, praeitais metais IAE nepavyko pasiekti nustatytų 70% rodiklių. Tačiau, bendromis profsąjungų ir IAE vadovybės pastangomis pavyko įtikinti valdyba, kad  didžiąja dalimi tai nėra kaip įmonės, taip ir sąžiningai atliekančių savo darbą darbuotojų kaltė ar atsakomybė. Dėl to buvo nuspręsta panaudoti darbo užmokesčio fondo peržiūrėjimo fondą pilna apimtimi, kas sudaro 4% arba apie 718 tūkst. eurų.

Šis atlyginimų padidėjimas planuojamas kaip antras žingsnis irgi nuo 2022 m. liepos 1 d. Svarbu pažymėti, kad pavyko susitarti dėl to, kad apskaičiuojant atlyginimų pakeitimus dėl veiklos vertinimo bus taikomos dvi lentelės: DL lygiui, kur nėra nustatomos individualios užduotys, ir kitiems darbuotojams.

Mes manome, kad tai ypač svarbu. Kitu atveju, nemaža darbuotojų dalis tiesiog «nepatektų» į atlyginimų peržiūrėjimą.

Profsąjungos taip pat mano, kad būtina nustatyti tinkamą apatinę atlyginimų padidinimo ribą.

ATLYGINIMŲ PADIDINIMAS NUO SPALIO 1 D.

Dar vienas atlyginimų peržiūrėjimas planuojamas nuo š. m. spalio 1 d., siekiant priartėti prie vidutinių atlyginimų Lietuvos darbo rinkoje, nuo kurio IAE tolsta. Šiuo metu vyksta dokumentų rengimas suderinimui su EK. Profsąjungos mano, kad svarbu stebėti situaciją Lietuvos darbo rinkoje plačiau, nei keli sektoriai (statybos, pramonės ir energetikos). Juk atsižvelgiant į paskutinių metų infliacijos, energetinių resursų ir pagrindinio vartotojo krepšelio kainų augimą, bendras vaizdas Lietuvos darbo rinkoje labai pasikeitė. Todėl neteisinga atsižvelgti tik į kelis sektorius, būtent kuriuos neigiamai paveikė infliacijos bei energetinių resursų kainų augimas, kadangi rizikuojame gauti «kreivo veidrodžio» efektą, kuris neatspindės realybės ir atitinkamai nebus naudingas nei darbuotojams, nei įmonės veiklai.

ATLYGIŲ KALIBRAVIMAS

Nuo spalio 1 d. taip pat planuojama pradėti spręsti metų metus nesprendžiamas atlygių kalibravimo (balansavimo) problemas. Iš dalies tam padės ir atlyginimų «šakučių» pakeitimas.

TAI DAR NE VISKAS

Profsąjungos mano, kad Valdybos patvirtinta Atlygių politika, pagal kurią tik iki 2026 m. planuojama pasiekti mūsų darbuotojų atlyginimų atitikimą pakainkamai siauram Lietuvos darbo rinkos segmentui, paseno ir neatitinka realybės.

Galiojanti įmonėje darbo apmokėjimo sistema yra daug efektyvesnė. Ją tik reikia tinkamai taikyti. Tą patį «šakučių» pakeitimą, pagal galiojančią sistemą, galima peržiūrėti bent jau 1 kartą per metus, o jei atlyginimai palaipsniuiu nuvertėja, tai yra pagrįsta.

Svarbu nepamiršti ir apie kitus metus, kadangi jau dabar aišku, kad atsilikimą nuo rinkos nepavyks likviduoti be galiojančios formulės 2% +2% peržiūrėjimo.

Gerbiami IAE darbuotojai, prireikė daug pastangų ir laiko tam, kad atlyginimų padidėjimo klausimas realiai pajudėtų iš vietos. Dabar  kaip profsąjungoms, taip ir įmonės vadovybei tenka nelengva užduotis — susitarti dėl teisingų ir subalansuotų sprendimų dėl paregybių vertinimo, Europos komisijos darbuotojų darbo užmokesčiams skiriamų lėšų, tinkamų darbuotojų darbo sąlygų. Juk tai tiesiogiai paveikia atominės veiklos efektyvumą.

Kaip rodo praktika, bet kokios, net labai sunkios derybos, jei šalys supranta savo atsakomybę, galiausiai baigiasi susitarimu.

Pagarbiai,

IAE JPSA pirmininkė Ilona Nekrošienė

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.