Печать Печать

IAE PROFSĄJUNGOS KOFERENCIJA PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ. DARBO UŽMOKESTIS. PERSONALO POLITIKA. SOCIALINIS DIALOGAS.

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGOS NEEILINĖS KONFERENCIJOS

REZOLIUCIJA

2022 m. rugsėjo 9 d.

Visaginas

VĮ Ignalinos AE Nepriklausomos profsąjungos, vienijančios daugiau nei 600 narių, Konferencijos dalyviai, išnagrinėję Lietuvos strateginio objekto — valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės — vadovybės priimamus sprendimus darbo su personalu, socialinio dialogo, darbo apmokėjimo srityse,

p a r e i š k i a:

 VĮ Ignalinos AE strateginių projektų atsilikimo fone stebimas spartus darbuotojų darbo užmokesčio dydžio nuvertėjimas. Europos Komisijos darbo užmokesčio fondui skiriamos lėšos paskirstomos nepakankamai skaidriai ir subalansuotai. Tai, savo ruožtu, kelia kvalifikuotų ir patyrusių įmonės darbuotojų įtampą ir verčia juos dairytis darbo svetur. Dėl to didėja rizika saugiai ir laiku įgyvendinti Ignalinos AE uždarymo procesą.

  • Nepakankamai atsakingas požiūris į darbuotojus. Atsiliekančių Įmonės strateginių projektų fone, įgyvendinant nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojusios įmonės organizacinės struktūros pakeitimus net kelios dešimtys darbuotojų (nuo darbininkų iki specialistų ir vadovų) atsisako toliau dirbti įmonėje, pagrinde, dėl siūlomo nepakankamo darbo užmokesčio dydžio. Tai, savo ruožtu, dar labiau neigiamai paveiks ilgalaikius uždarymo procesus ateityje.
  • Ignalinos AE uždarymas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Finansavimas patvirtintas iki 2027 metų, derybos vyksta dėl finansavimo iki 2038 metų – planinės darbų užbaigimo datos. Jau dabar yra rimtų tendencijų nespėti iki nustatytos datos. Didėja rizika, kad Ignalinos AE uždarymo finansavimas guls ant Lietuvos gyventojų pečių.
  • Socialinis dialogas Ignalinos AE pasiekė savo dugną. Nepriklausomos profsąjungos siūlomi sprendimo būdai ir reiškiami susirūpinimai, nuogąstavimai visiškai ignoruojami. Visais įmanomais būdais stengiamasi įtakoti ir kištis į profsąjungos veiklą tiesioginio spaudimo būdu. Vietoj konstruktyvaus socialinio dialogo šiuo įmonei sudėtingu laikotarpiu net siūloma inicijuoti kolektyvinį ginčą, kvestionuojamas darbuotojų atstovavimas.

Konferencijos dalyviai  r a g i n a:

  1. VĮ Ignalinos AE darbo užmokesčio fondo padidinimui nuo š. m. spalio 1 d. skirtas lėšas paskirstyti taip, kad labiausiai paskatinti būtų darbuotojai, užimantys darbininkų bei specialistų pareigybes (siekiant išsaugoti ir motyvuoti toliau dirbti įmonėje kvalifikuotą ir patyrusį personalą).
  2. Pavesti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kuruojamą/kontroliuojamą darbo grupę/komisiją, įtraukiant į ją VĮ Ignalinos AE Nepriklausomos profsąjungos atstovus, siekiant parengti ir pakeisti VĮ Ignalinos AE Atlygio politiką ir darbo apmokėjimo sistemą. Tam, kad išsaugoti patyrusį ir kvalifikuotą personalą, taip pat naujų darbuotojų pritraukimui. Skaidri atlygio politika ir adekvatus darbo užmokesčio dydis atliekant svarbų ir sudėtingą darbą padės motyvuoti darbuotojus, pritraukti pakankamai darbuotojų. Tai, savo ruožtu, tiesiogiai įtakoja Ignalinos AE strateginių projektų įgyvendinimo terminus ir padės išvengti nepagrįstos ir nepakeliamos naštos ateities kartoms.
  3. Pavesti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskirti mediatorių, siekiant atstatyti socialinį dialogą Ignalinos AE ir padėti organizuoti konstruktyvias derybas dėl naujos įmonės Kolektyvinės sutarties.

________________________________

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.