Печать Печать

NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGOS SUSITIKIMAS SEIME

Kovo 17 d. Nepriklausomos profsąjungos aktyvas LR Seime susitiko su nuolat veikiančios LR Seimo energetikos komisijos atstovu Jonu Pinskumi.  

Mes pateikėme labiausiai jaudinančius atominės kolektyvą klausimus: galiojančios darbo apmokėjimo sistemos išsaugojimas, atlyginimų lygis, darbo sąlygos.

Taip pat buvo kalbama ir apie nuolat augančią darbuotojų trūkumo ir patyrusio kvalifikuoto personalo, galinčio  perduoti savo patirtį ir žinias naujai priimtiems darbuotojams, išsaugojimo problemą.

Tai labai aktualu dar ir dėl to, kad iki 2025 m. IAE pavesta gerokai padidinti išmontavimo darbų apimtį, pasirengti reaktoriaus išmontavimo projektui ir kt.

Tai reikalauja nepriekaištingo ir gerai koordinuoto darbo organizavimo, personalo motyvacijos. Neatsiejama dalimi buvo ir lieka konstruktyvus socialinis dialogas su profsąjunga, savalaikis keitimasis informacija bei suderinimas pagal kolektyvinę sutartį, dėl kurios dabar vyksta derybos.

Jonas Pinskus taip pat pasidalino Lietuvos energetikos ministro pateikta informacija dėl atominės darbuotojų atlyginimų lygio pasikeitimo dinamikos 2022-2023 m.

Susitikime taip pat dalyvavo žymus mokslų daktaro laipsnį turintis teisininkas Nerijus Kasiliauskas, daug metų aktyviai atstovaujantis Lietuvos profsąjungiečių teisiniams interesams tiek teismuose, tiek ir valstybės institucijose.

Nerijus papasakojo susitikimo dalyviams apie kolektyvinų derybų praktika kitose įmonėse, taip pat ir strateginėse, apie detalaus darbo apmokėjimo sistemos išdėstymo kolektyvinėje sutartyje svarbą. Taip pat buvo aptartas atstovavimo klausimas ir  atstovavimo būtent per profsąjungas, o ne per darbo tarybas,  privalumo, naudos darbuotojams klausimas, kodėl dažniaisiai darbdaviai taip bijo ir todėl vietoj socialinio dialogo ir civilizuotų derybų taip desperatiškai ir destryktyviai kovoja su profsąjungomis.

Susitikimo dalyviai taip pat išgirdo apie Europos kolektyvinių sutarčių praktiką bei socialinių garantijų užtikrinimo būtent per kolektyvinę sutartį svarbą, kaip įgyvendinama socialinių garantijų darbuotojams išsaugojimo procedūra, pavyzdžiui, keičiant įmonės juridinį statusą.

Primename, kad šiuo metu IAE vyksta koletyvinės derybos. Šalys priartėjo prie vieno iš aktualiausių skyrių — darbo apmokėjimo sistemos.

Nepriklausoma profsąjunga ketina principingai ir konstruktyviai ginti darbuotojų interesus tiek darbo apmokėjimo, tiek ir kitais aktualiais klausimais.

Mūsų kontaktai: tel. 2-83-10, 8-656-99491 , jur.np@iae.lt

VĮ IAE Nepriklausomos profsąjungos pirmininkė Ilona Nekrošienė

 

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.