Печать Печать

Grižimas iš vaiko priežiūros atostogų (VPA)

Grižimas iš vaiko priežiūros atostogų (VPA)

Kai darbuotoja ketina grįžti iš vaiko priežiūros atostogų (VPA), paprastai ji sužino, jog kažkas pasikeitė, pvz., neliko darbo vietos Natūralu, kad pokyčiai gali vykti, tačiau net ir esant pokyčiams, darbuotoja po VPA yra saugoma įstatymo. Todėl pokyčiai turi būti įgyvendinami tinkamai, laikantis tam tikrų taisyklių.

Ar taip galima?

⛔️Pranešė, kad pareigų tokių nebėra ir daromas spaudimas išeiti iš darbo savo noru.

⛔️Buvo pasakyta, kad darbuotojų užtenka, pasiūlyta pinigų ir savanoriškai parašyti prašymą apie išėjima iš darbo.

⛔️ Pasakė darbo man neturi, tiesiogine vadove ignoravo, pasiule 6 mėn išeitinė išmoka ir išėjau.

⛔️Pasiūlytos kitos pareigos, siauresnės apimties, mažesne alga.

⛔️Pasakė,kad mano etato jau nėra .Siūlė kitas pareigas,žemesnes.

‼️Aptarkime, ko negali daryti ar siūlyti darbdavys, darbuotojai, grįžtančiai iš vaiko priežiūros atostogų.

⚠️ Negalima reikalauti teikti prašymą atleisti. Reikalavimas teikti prašymą išeiti iš darbo yra neteisėtas. Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotoja po VPA sugrįžtų į tą pačią arba lygiavertę darbo vietą, tad jei darbo vieta buvo panaikinta, pirma turi būti siūloma lygiavertė vieta, po to gali būti siūloma keisti darbo sąlygas ir užimti kitas pareigas. Jei darbdavys darbo suteikti negali, arba darbuotoja nesutinka keisti pareigų, o vaikui dar nėra 3 metų, atleisti negalima -turi būti skelbiama prastova iki kol vaikui sukaks 3 metai. ⚠️ Darbo vieta negali būti užimta. Kai darbuotoja grįžta po VPA, jos darbo vieta turi būti atlaisvinta. Įdarbinus kitą asmenį negalima teigti, kad darbo vietos neliko. Ji yra, tik toje vietoje kitas asmuo. Jei darbdavys norėtų inicijuoti po VPA grįžtančios darbuotojos atleidimą, jis galėtų tai padaryti pagal DK 59 str., išmokant 6 VDU kompensaciją. Tokioje situacijoje darbuotoja galėtų derėtis dėl didesnės kompensacijos išmokėjimo, jei sutiktų nutraukti darbo sutartį šalių.

⚠️Darbdavys gali keisti darbuotojos darbo vietovę tik su rašytiniu darbuotojos sutikimu. Jei nėra galimybės grąžinti darbuotojos įtą patį padalinį arba gauti darbuotojos sutikimo dėl darbo vietovės keitimo, o vaikui nėra 3 metų, tuomet turi būti skelbiama prastova, nes atleisti darbuotojos — negalima.

⚠️ Kita pozicija. Dar karta, bet vis tiek norisi užtvirtinti. Darbuotoja turi būti grąžinta į tą pačią arba lygiavertę vietą. Jei siūlomos pareigos nėra lygiavertės, tuomet pareigas keisti galima tik su darbuotojos sutikimu. Jei tos pačios ar lygiavertės darbo vietos nėra, 0 darbuotoja nesutinka keisti pareigų, vaikui nėra 3 metų, skelbiama prastova.

⚠️ Atleidimas. Jei vaikui nėra 3 metų, tai įspėti dėl atleidimo ir atleisti nėra galima. O jei vaikui yra 3 metai, tuomet darbuotojos, kurios darbo vieta buvo panaikinta, įspėjimo terminas yra 3 mėnesiai. Toks pats įspėjimo terminas taikomas visiems tėvams, auginantiems vaiką iki 14 metų

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.