Печать Печать

INFORMACIJA APIE SOCIALINES GARANTIJAS DĖL KURO IŠVEŽIMO IR IAE OGANIZACINĖS STRUKTŪROS PAKEITIMO

Gerbiami profsąjungos nariai bei IAE darbuotojai,

Kaip yra žinoma, iki 2022 m. birželio 1 d. planuojamas galutinis branduolinio kuro išvežimas iš blokų. Taip pat planuojamas didelio masto organizacinės struktūros pakeitimas. Dėl to profsąjunga gauna daug klausimų iš darbuotojų. Kiekvienas atvejis, žinoma, yra individualus, kiekivienu atveju profsąjunga konsultuoja bei susitaria su įmonės vadovybe atskirai. 

Tačiau manome, kad reikia atkreipti dėmesį į labiausiai jaudinančius daug IAE darbuotojų momentus.

Tai reiškia, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą nebegalios IAE darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas (toliau — Įstatymas).

Dabar Įstatymo galiojimas susijęs su IAE eksploatavimo licenzijos terminu.

Atitinkamai, po kuro išvežimo iš antro bloko licenzija nebegalios (planuojama data — 2022 m. liepos 1 d.).

Darbuotojai, kuriems įspėjimai bus įteikti iki 2022 m. liepos 1 d., turės būti atleisti taikant visas socialines garantijas pagal Įstatymą  (įspėjimo terminai, dienų darbo paieškai suteikimas, išeitinė išmoka ir kt.). Nepaisant to, kad atleidimo data bus, pavyzdžiui, 2022 m. spalio mėn.

Taip pat svvarbu, kad pagal Darbo kodekso 64 str. įspėjimo dėl darbo sutarties laikotarpiu darbuotojas turi teisę į šias garantijas:

  1. Taikant Įsakymą, įspėjimo laikotarpis — 10 mėn.;
  2. Darbuotojo prašymu, kiekvieną mėnesį turi būti suteikiamas apmokamas laikas darbo paieškai (ne mažiau 10 proc. darbo laiko normos). Pagal galiojančią IAE kolektyvinę sutartį, pagal motyvuotą prašymą šios dienos gali  būti sumuojamos;
  3. Jei baigiantis laikotarpiui darbuotojas suserga arba išeina atostogu, atleidimo data perkeliama iki ligos ar atostogų pabaigos.
  4. Darbdavys turi teisę (tik darbuotojui sutikus) iki įspėjimo laikotarpio pabaigos priimti sprendimą nutrautki darbo sutartį, perkeliant atleidimo datą iki įspėjimo termino pabaigos. ŠIUO ATVEJU DARBDAVYS TURI IŠMOKĖTI DARBUOTOJUI VISĄ PRIKLAUSANTĮ JAM DARBO UŽMOKESTĮ IŠ ANKSTO, IKI ISPĖJIMO TERMINO PABAIGOS.

Taip pat svarbu žinoti, kad nutraukiant darbo sutartį iki įspėjimo laikotarpio pabaigos darbuotojo iniciatyva (pagal jo rašytinį prašymą), DK neįpareigoja darbdavio atliktį tokį mokėjimą.

Todėl akivaizdu, kad darbuotojui reikia kreiptis su prašymu nutraukti darbo sutartį iki įspėjimo laikotarpio pabaigos tik būtinumo atveju.

5.  Be to, darbdavys per visą įspėjimo laikotarpį (įskaitant ir atleidimo dieną) turi ieškoti ir siūlyti įspėtam darbuotojui laisvas vietas įmonėje.

Aišku, po kuro išvežimo iš blokų įmonės darbas nesibaigia. Ji ir toliau dirb pagal eksploatavimo nutraukimo licenziją. Darbą atliks žmonės. Todėl darbo sąlygų, tinkamo darbo užmokesčio lygio, socialinių garantijų, kad kiekvienas darbuotojas jaustųsi stabiliai ir saugiai, klausimai išlieka aktualiausiais.

Ir būtent jie yra pirmiausi artimiausioje profsąjungos darbotvarkėje.

Pabaigoje noriu pažymėti, kad tik su Jūsų palaikymu, gerbiami darbuotojai, mes galėsime pasiekti daugiau, principingai ginant Jūsų interesus derybų įvairiuose lygiuose, pradedant, aišku, nuo darbbdavio — IAE vadovybės, metu.

Pagarbiai,

IAE Nepriklausomos profsąjungos pirmininkė

IAE Jungtinės profesinės sąjungos atstovybės pirmininkė

Ilona Nekrošienė

Запись опубликована в рубрике Новости НП. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.